Fransız Mitolojisi Halkbilim Mitoloji

Aucassin ve Nicolette (Fransız Mitolojisi)

Aucassin ve Nicolette 12-13. Yüzyıllar arasında yazıya geçirildiği sanılıp, 1752’de Ortaçağ uzmanı La Curne de Sainte-Pelaye tarafından keşfedilmiş, anonim bir gezgin şaire ait manzum destanın adıdır.

Oku