Dünya Halkları

Arnavutlar ve Arnavutluk

  Arnavutluk’un tarihsel adları: Albania, Arberia ve Shqiperia   MÖ 2. Yüzyılda Ptolemy’nin notlarında bahsi geçen ve bir zamanlar Orta Arnavutluk’ta yer alan ülkenin ikinci büyük şehri Dıraç’ın (Durrës) kuzeyinde yer alan Albanopolis kenti ve civarında yaşayan İlirya kabilesi Albani, batı dillerinde Arnavutluk ve Arnavutlar için kullanılan Albania kelimesinin kaynağıdır. Albania kelimesinin de Latince ‘beyaz’ anlamına gelen albus kelimesiyle ilişkili olduğu ve bölgedeki dağların karlı zirvelerine atıfta bulunduğu sanılmaktadır. Ortaçağ kroniklerinde bölgede Albanon veya Arbanon anılan bir yerleşimin adı geçmekteyse de aynı yer olup olmadığı belli değildir. Bizanslı tarihçi Michael…

Oku