Halkbilim

Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü AL – AS

Aşağıdaki  Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü adlı kısa çalışmada efsane, hikaye, gelenek, şarkı, bilmece, söz düzeni hatta yıldızlara ait inanma ve büyüleri bile kapsayan kültür ögeleri maddeleştirilmiş olup, aşağıda A harfinin (AL-AS) arasında yer alan maddeler verilmiştir.

Oku