Ortadoğu Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Digenes Akritas Destanı

Digenes Akritas (Διγενῆς Ἀκρίτης), MS 8. yüzyılda yaşadığı sanılan bir kahramanın 10. yüzyılda gezgin ozanlar tarafından yayılan, 11. Yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirilen hayat hikâyesini anlatan, Bizans ve Doğu folkloruna dair ortak öğeler barındıran Yunan dilinde yazılmış manzum bir destanın adıdır. Suriyeli Müslüman bir emirin oğlu ve olağanüstü bir savaşçı olan kahraman, Bizanslı bir komutanın kızına âşık olduktan sonra Hıristiyanlığa geçmiş ve Bizans İmparatorluğu’nun sınırlarını ölene dek başarıyla korumuştur. Digenes ‘iki halktan doğmuş’ anlamına gelmekte olup Basil’in(Βασίλειος) babasının bir Arap Emiri, annesinin ise Bizanslı (Kapadokyalı) Doukas ailesinden bir generalin kızı olmasına…

Oku