Yunan Mitolojisi

Thetis (Yunan Mitolojisi)

Thetis (Θέτις), Yunan Mitolojisinde Nereus ile Doris’in kızı, Peleus’un karısı ve Akhilleus’un annesi olan ölümsüz bir deniz tanrıçasının adıdır (Homeros İlyada i. 538, Hes. Theog. 244).

Oku