Yunan Mitolojisi

Peleus (Yunan Mitolojisi)

PELEUS (Πηλεύς) Yunan Mitolojisinde Aegina kralı Aeakus’un ile Endeis’in oğlu olup, Teselya’da bulunan Phthia kentinin dolayısıyla Myrmidonların kralıdır (Hom. Il. xxiv. 535). Peleus, aynı zamanda İason’a Altın Post macerasında eşlik eden Argonautlardan birisi ve Akhilleus’un babasıdır.

Oku
Yunan Mitolojisi

Iphigenia (Yunan Mitolojisi)

Iphigenia (Yunanca Ἰφιγένεια), Troya’daki Yunan kuvvetlerinin komutanı Agamemnon ile Klytemnestra’nın kızı, Elektra, Khromythemis ve Orestes’in kardeşi olup, babası tarafından bir kehanet üzerine tanrıça Artemis’e kurban edilmiştir.

Oku
Roma Mitolojisi

Publius Ovidius Naso, Ovid, Ovidius (Romalı şair) ve Metamorphoses

Yazı: Özhan Öztürk OVİD veya OVIDIUS Romalı şair Publius Ovidius Naso’nun (MÖ 43- MS 17) takma adıdır. Klasik Latince [ˈpu:.blɪ.ʊs ɔˈwɪ.dɪ.ʊs ˈnaː.soː]. İtalya’nın Sulmo (Sulmona) kentinde aristokrat bir ailenin oğlu olarak doğan Ovid, Roma ve Atina’da hukuk ve hitabet okurken şair olmak istediğine karar vermiştir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Aeacus, Aeakus, Aiakos (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Aeacus, Aeakus, Aiakos (Yunanca Αἰακός) Yunan Mitolojisinde Zeus ile su perisi Aegina’nın oğlunun adı olup, Saronikos Körfezi’ndeki Aegina adasının kralıdır.

Oku
Karadeniz ekoloji Karadeniz Tarihi Yunan Mitolojisi

Leuke Adası, Fidonisi, Akhilleus Adası, Zmiyini, Yılan Adası

Makale: Özhan Öztürk Leuke[1] Adası, Fidonisi, Akhilleus Adası, Zmiyini, Yılan Adası[2], Karadeniz’in sahile tek uzak adası olan Leuke, Tuna deltasının 45 km kuzeydoğusunda Romanya ve Ukrayna sınırında kıyıdan 35 km açıkta yer almaktadır. En yüksek noktası denize seviyesinden 41 m yukarıda, 0.17 km² yüzölçümüne sahip kireçtaşı yapısında küçük bir adadır. Ada çevresindeki 12 bin kilometrekarelik petrol ve doğal gaz sahasının paylaşılması konusunda Ukrayna ve Romanya arasında anlaşmazlık çıkmış, konu Uluslararası Adalet Divanı’nda görüşülmüş ve 2009 yılında sonuçlanan mahkemeyi Romanya kazanmıştır[3].

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!