Yunan Mitolojisi

Ajax, Aias (Yunan Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk Ajax veya Aias (Yunanca Αἴας) Yunan Mitolojisinde iki ayrı kahramanın adı olup ilki Büyük Ajax diğeri Küçük Ajax olarak bilinmektedir.

Oku