Karadeniz Tarihi

Karadeniz’in adını kimler verdi?

Amaç: Bu makalenin amacı Karadeniz’in daha önce hangi adlarla anıldığını, bugünkü adının nereden geldiği ve kimler tarafından ne sebeple ve hangi dönemde konulduğunu, Karadeniz’in mitolojideki yeri ve ‘kara’ rengi ile bugünkü adı arasındaki ilişki olup olmadığı, (Akdeniz ve Kızıldeniz’de aynı şekilde sorgulanacaktır) adını neden renklerden aldığını detaylı ve yazılı kanıtlara dayanarak açıklamaya çalışmaktır. Özet: Karadeniz hatta Akdeniz’in bugünkü adları Türklerin kuzeye ‘kara’ güneye ‘ak’ demeleri ile ilişkili olmakla birlikte iddia edildiği gibi bu isimler Anadolu Türkleri tarafından konulmadığı Türklerin Anadolu’ya gelişinden çok öncesinde bilindiği anlaşılmıştır. Karadeniz’in adı Uzak Asya’nın yanı sıra Eski…

Oku