Zahhāk or Zahāk (Persian: ضحّاک‎) is an evil figure in Persian mythology, evident in ancient Persian folklore as Aži Dahāka (Persian: اژی دهاک‎), the name by which he also appears in the texts of the Avesta.[3] In Middle Persian he is called Dahāg (Persian: دهاگ‎) or Bēvar Asp (Persian: بیور اسپ‎) the latter meaning "he who has 10,000 horses"
Pers Mitolojisi

Azi Dahaka, Zahhak (Pers Mitolojisi)

Azi Dahaka (اژی دهاک‎), Azhi Dahaka, Zahhak, Zahak (ضحّاک‎), Dahag (دهاگ‎), Bēvar Asp (بیور اسپ‎) Pers Mitolojisi‘nde sığırlarını çalarak, insanlara kötülük getirerek zarar veren, hilebaz ve yalancı karakterli, üzerinde başka yılan ve akrepler dolaşan ejderha görünümünde üç kafalı, üç çeneli ve altı gözlü bir fırtına cininin adı olup, aynı zamanda ölüm tanrısıdır.

Oku
Pers Mitolojisi

Ahura Mazda, Hürmüz, Ohrmazd

Makale: Özhan Öztürk Ahura Mazda (Farsça: اهورا مزدا) Gökyüzü ordusunun lideri olan yaratıcı ışık ve iyilik tanrısı olup, adı “bilge efendi” anlamına gelmekteyse de sonradan Ohrmazd (Ormuzd), Hürmüz (Farsça: هرمز) veya Hormazu olarak anılmıştır.

Oku
Pers Mitolojisi

Ahriman, Ehrimen veya Angra Mainyu

Makale: Özhan Öztürk Ahriman, Ehrimen veya Angra Mainyu, Zerdüşt dininde yaratıcı ışık tanrısı ve iyiliğin sembolü Ahura Mazda’nın karşıtı karanlıklar tanrısı olup, öfke, kıskançlık ve açgözlülük ile özdeşleştirilmekteydi. Ahriman, Druj (yalan) adıyla da bilinmekte, Avesta’da bahsi geçen Angra Mainyu (şeytani ruh) ile ilişkili veya özdeş olduğu sanılmaktadır. Ateşi yaratan Ahura Mazda “yazata” adlı verilen melekleri, külleri yaratan Ahriman ise “Daeva” adı verilen iblisleri yönetmektedir.

Oku
Pers Mitolojisi

Pers Mitolojisi Sözlüğü (A-İ)

Pers Mitolojisi Sözlüğü başlıklı bu çalışmada Pers (İran, Fars) kültür, tanrı, tanrıça ve efsaneleri maddeleştirilmiştir. Pers Mitolojisi İslam öncesi inanç ve efsaneler ve özellikle Zerdüştlüğün düalist yapısı pek çok tanrı ve doğaüstü yaratıkların hikâyesini barındırmaktadır. Zerdüşt dinin en önemli tanrısı ışık ve hayatın kaynağı iken karşıtı Angra Mainyu (Ahriman) kötülük ve karanlıkla özdeşleştirilmektedir. Pers efsanelerinin en önemli kahraman Zaloğlu Rüstem (Rustam) olup maceraları Şehname adlı manzum destanın konusunu oluşturmuştur. Diğer bir kahraman ise Zahnak’ın kötülük ve despotizmine karşı savaşan Demirci Kava’dır. Fars folklor ve mitolojisi periler, ejderhalar ve Simurg adlı kuş…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!