Karadeniz Tarihi

Ahıska Türkleri: Ahıskalılar, Meşketler, Meşketi Türkleri

Meşketler, Meşketi Türkleri, Ahıskalılar veya Ahıska Türkleri anavatanları Gürcistan’ın Türkiye sınırında yeralan Meşketi (Ahıska) bölgesi[1] olup Türkçe’nin Kars dialektini konuşan Sünni Müslüman etnik grubun adı olup, Sovyet döneminde sürgün edildiklerinden çeşitli ülkelere dağılmış olarak yaşamaktadırlar.

Oku