Karadeniz Tarihi

Trabzon Önemli Tarihi Eserler

Makale: Özhan Öztürk  Trabzon Kalesi ve Surları Bıjışkyan’a göre eski kale masa şeklinde olduğu için kente adını veren[1] Trabzon Kalesi dörtgen formda kıyıdan başlayıp dik eğimde yükselerek kuzeyden güneye Boztepe dağına dek uzanmakta İç Kale (Kule Hisar), Orta Hisar ve Aşağı Hisar adlı 3 bölümden oluşmaktadır.[2] Selina Ballance, İç Kale ve Ortahisar duvarlarının ortalama 1.30 x 0.55 x 0.45 m ölçülerinde olup, tıpkı Zağnos köprüsü, Tabakhane köprüsü ve Yeni Cuma Kapısı gibi büyük ölçüde Roma dönemine denk gelen MS 1. yüzyıl ya da sonrasında inşa edilmiş olduklarını bildirmiştir.

Oku