Karadeniz Tarihi

Tokat Tarihi

Makale: Özhan Öztürk  MS 6. yüzyılda yaşayan Bizanslı coğrafyacı Hierokles’in Synecdemus adlı eserine göre Anadolu’da Phrygia Pacatiana, Pamphylia, Lykia ve Kappadocia’da Eudokia[1] isimli dört antik kent bulunmakta olup, sonradan adı Tokat’a dönüşecek olan sonuncusu[2] başlangıçta Anadolu Theması’na bağlı iken VI. Leo döneminde Kapadokya’ya bağlanmıştır[3].

Oku