Karadeniz Tarihi

Karadeniz’de Yunan kolonilerinde yeraltı evleri, tarım ve ticaret

Makale: Özhan Öztürk Arkeolojik kanıtlara dayanılarak Olbia’da yerlilerin yer altı evlerinde yaşadığı iddia edilirken, bazı yazarlar bu evlerde sadece yerlilerin değil Yunanlı kolonistlerin de aynı şartlarda yaşadığını bazıları ise bunların gerçekte üst katları yıkılmış evlerin bodrum katları[1] olduğunu ileri sürmüştür. Anadolu yerleşim kültürüne yabancı olmayan bu çukur evlerin bugüne dek İonia’da bulunmaması çukur-evlerin konut mu yoksa başka amaçlarla (depo?) yapılmış mekânlar olduğu tartışmasını doğurmuştur. Yunan kolonistlerinin kurduğu kentlerde MÖ 7. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu yer altı ya da yarı-yer altı evlerinden pek çok…

Oku
Karadeniz Tarihi

Tarih Sözlüğü A – H (Karadeniz Ansiklopedik Sözlük)

Aşağıda yer alan kısa tarih sözlüğü (A -H)2005 yılında Heyamola yayınlarınca yayımlanan Karadeniz Ansiklopedik Sözlük adlı çalışmamın sonunda bulunan ve metin içinde kullanılan çoğu Antik Çağ ile ilişkili bazı terimlere açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştı. (Kısaltmalar: coğ. coğrafi, is. isim, tar. tarih, d. doğum tarihi, ö. ölüm tarihi)

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!