Yunan Mitolojisi

Peleus (Yunan Mitolojisi)

PELEUS (Πηλεύς) Yunan Mitolojisinde Aegina kralı Aeakus’un ile Endeis’in oğlu olup, Teselya’da bulunan Phthia kentinin dolayısıyla Myrmidonların kralıdır (Hom. Il. xxiv. 535). Peleus, aynı zamanda İason’a Altın Post macerasında eşlik eden Argonautlardan birisi ve Akhilleus’un babasıdır.

Oku
Yunan Mitolojisi

Menelaus, Menelaos (Yunan Mitolojisi)

Menelaus, Menelaos (Μενέλαος) Yunan Mitolojisinde Miken kralı Atreus ile Giritli Aerope’nin oğlu, Anixibia, Pleisthenes ve Agamemnon’un küçük kardeşi, Troya’ya kaçırılan Güzel Helen’in kocası, Hermione’nin babasının adıdır. Sparta kralı olmasına karşın ayrıca Helen ile evlenince ve karısının vatanı Lakedaemon’a da hükmetmiştir. Dokuz yıllık bir evliliğin ardından karısı Helen’in Troya kralı Priam’ın oğlu Paris tarafından kaçırılması Troya savaşının çıkmasına sebep olmuştur.

Oku
Yunan Mitolojisi

Iphigenia (Yunan Mitolojisi)

Iphigenia (Yunanca Ἰφιγένεια), Troya’daki Yunan kuvvetlerinin komutanı Agamemnon ile Klytemnestra’nın kızı, Elektra, Khromythemis ve Orestes’in kardeşi olup, babası tarafından bir kehanet üzerine tanrıça Artemis’e kurban edilmiştir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Orestes; Orestes ile Elektra (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk ORESTES  (Yunanca Ὀρέστης) Yunan Mitolojisinde Myken kralı Agamemnon ile Klytemnestra’nın oğlu ve Khrysothemis, Laodike (Elektra) ve İphianassa’nın kardeşidir (Homeros İlyada ix. 142).

Oku
Yunan Mitolojisi

Troyalı Helen, Truvalı Helen, Spartalı Helen veya Güzel Helen (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Troyalı Helen, Truvalı Helen, Spartalı Helen, Güzel Helen veya kısaca Helen (Eski Yunanca Helene Ἑλέν) Yunan Mitolojisinde Paris tarafından kaçırılınca Troya Savaşına yol açtığı için Yunan onurunun sembolüne dönüştürülen dünyanın en güzel kadını ve, Leda ile Zeus’un kızı, Klytemnestra ile Dioskuri’nin kız kardeşi, Menelaos’un karısıdır (Apollod. iii. 10. 6; Hygin. Fab. 77).

Oku
Achilles
Yunan Mitolojisi

Akhilleus, Ἀχιλλεύς, Achilles, Achille, Aşil

Makale: Özhan Öztürk Akhilleus (Ἀχιλλεύς), Homeros’un İlyada ile Statius’un Akhilleid destanlarının en önemli kahramanının olup, ayrıca Apollodorus, Bibliotheke (3.13.6), Homer Odysseia (11.470ff), Ovid’in Metamorphoses (12, 13) ve Hyginus’un Fabulae (96, 106, 107) eserlerinde de bahsi geçmektedir. Akhilleus, Teselya’nın Phthia kentinin ölümlü kralı Peleus ile deniz tanrıçası Thetis’in oğludur. Zeus ile Poseidon’un bir kâhinden âşık oldukları Thetis’ten doğacak oğlun babasından daha güçlü olacağını öğrenince onun bir tanrı yerine ölümlülerden birisi ile evlenmesini sağlamışlardır (Homer, İlyada XVIII, 429). Çiftin düğünü Pelion dağında gerçekleşmiş, düğüne çağrılmayan Eris’in masaya fırlattığı altın elmanın paylaşımı Paris’in hakem…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!