Mitoloji

Ağaç Ruhları (Mitoloji)

AĞAÇ RUHLARI Pek çok kültürde ağaçların ruhu olduğuna inanılmakta olup, yazılı kayıtlarda en eski ağaç ruhu Yunan mitolojisindeki dryadlardır. Dryad kelimesi Yunanca “meşe ruhu” anlamına gelmekle birlikte diğer ağaçların ruhu için de bu tanım kullanılmıştır.

Oku