Karadeniz Tarihi

Megrelya

Antik Çağ’da Kolhis krallığının bir parçası olupbugün Megrel halkının yaşadığı Megrelya tarih boyunca Lazika, Egrisi, Odişi, Kolhis ve Samagrelo[1]  adlarıyla anılmış olup, stratejik önemi yüzünden çağlar boyunca Roma, Bizans, Moğol, Pers, Osmanlı ve Ruslar tarafından işgal edilmiştir.

Oku