Yunan Mitolojisi

Hektor, Hector (Yunan Mitolojisi)

Hektor, Hector, Yunan Mitolojisinde Troya kralı Priam ile Hekabe’nin en büyük oğlu, Dardanus’un torunu, Aesaus, Kassandra, Kreusa, Deiphobus, Helenus, Paris, Polydorus, Polyxena ve Troilu’nun kardeşi,  Andromakhe’nin kocası ve Astyanaks’ın (Skamandrius) babasıdır (Homeros İlyada ii. 817; Apollod. iii. 12. 5).

Oku