Karadeniz Tarihi

Tulcea: Aegyssus, Tulça, Hora Tepe, Tolçu

 Makale: Özhan Öztürk Tulcea’nın (Тулча, Tulcha) eski adı Aegyssus (Αιγισσός), Dobruca’nın kuzeyinde antik çağda kurulmuş bir Yunan kolonisi olup, ilk olarak MÖ 3. Yüzyılda Sicilyalı Diodorus tarafından anılmış, Latin şairi Ovidius “Ex Ponto” adlı çalışmasında da kentin adını kurucusu Carpyus Aegyssus’tan aldığı kaydedilmiştir. MÖ 12-15 Roma ordusunca fethedilen kent yeniden yapılandırılmış, surları yenilenmiş, Bizans döneminde Slav istilasına maruz kalınca MS 7. Yüzyıl sonlarında terk edilmiştir.

Oku