Türkiye'nin illeri

Adana (coğrafya, tarih, ulaşım, turizm)

Türkiye’nin en verimli ovalarından Kilikya olarak da bilinen Çukurova’da yer alan Adana ili, 2017 istatistiklerine göre İstanbul (15.029.231), Ankara (5.445.026), İzmir (4.279.677), Bursa (2.936.803) ve Antalya’dan (2.364.396) sonra 2.216.475 kişilik nüfusuyla (1.108.939 erkek, 1.107.536 kadın) ülkenin en kalabalık altıncı ilidir. Adana, 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısında pamuk tarımının önem kazanmasıyla göç alıp büyürken, 1950’li yıllardan itibaren Tepebağ çevresindeki tarihi yerleşimin genişlemesiyle bugünkü görünümü almıştır. Şehrin 1940’da 88.119 olan nüfusu günümüzde 2 milyonu geçmiş olup, göçlerin etkili olduğu bu hızlı nüfus artışı konut sorununu beraberinde getirmiştir. İmar planlarının uygulanamadığı gibi hızla büyüyen…

Oku