Mitoloji

Kurban Geleneği

KURBAN Pek çok kültürde tanrı veya tanrılara yakarmak, bunlardan bir dileğin gerçekleşmesi için yardım dilemek için canlı hayvan veya insanın genelde özel bir sunak veya tapınakta çoğunlukla keserek kanının akıtılarak öldürülmesi eyleminin adıdır. Ayrıca sadece tanrılara değil ölü atalar için düzenlenen libasyon törenlerinde şarap ve biranın yanı sıra hayvan veya insan kanının da kullanıldığı da bilinmektedir.

Oku