Yunan Mitolojisi

Tanrılar, Tanrıçalar ve Diğer Ölümsüz Varlıklar (Yunan Mitolojisi)

Yunan mitolojisinde birçok ölümsüz varlık türü bulunmakta olup, bunların bazıları insanımsı (humanoid), bazıları yarı hayvan-yarı insan olarak tasvir edilmiş, bazıları ise kişileştirilmemiştir. Yunanlılar (ve Romalılar) iyi, kötü ve tarafsız arasında bir yerde değişen düzeylerde duran, insanlarla ilgili olan üstünlükleri tartışılmaz tanrıları betimleyen çeşitli mitolojik hikâyeleri bize miras olarak bırakmıştır. İnsanlarla karşılaştırıldığında, tanrılar ve tanrıçaların farklı derecelerde olağanüstü güçleri veya kültürel etkileri vardı. Sözgelimi Titan Cronus ve Rhea‘nın çocukları kabul edilen 12 Olympos tanrısından Zeus tanrıların kralı olarak bilinmekte, Hera evliliğin tanrıçası iken Hermes tanrıların elçisi olarak tanımlanabilirdi. Ayrıca Olympus tanrıları…

Oku