Karadeniz Tarihi

Kastamonu Antik Çağ Tarihi: Timonium, Timonitis, Kastamon

Makale: Özhan Öztürk Timonitis[1], Paphlagonia içlerinde Bithynia sınırına yakın bir bölgenin adı olup[2], Yaşlı Pliny[3] bu bölge halkını Timoniacense olarak anmış, Bizanslı Stephanus Paphlagonia’da Timonium[4] adlı bir kalenin varlığını bildirmiştir. Bizanslı yazarlar, Halys nehrinin kollarından Amnias Deresi üzerinde Kastamuni adlı bir kentten bahsetmişlerdir[5]. Bu verilere dayanarak Kastamonu kentinin bahsi geçen kale çevresinde kurulduğunu, bugün kullanılan adının Roma döneminde verildiğini ve Latince castra[6] ile Timoni kelimelerinin birleşiminden oluşup “Timoni kalesi” anlamına geldiğini söyleyebiliriz[7]. Ek olarak 14. yüzyıla bölgeye gelen İbn Battuta’nın kentin adını Kastamoniya olarak anması da düşüncemi desteklemektedir. Takip, tavsiye…

Oku
Karadeniz Tarihi

Tarih Sözlüğü A – H (Karadeniz Ansiklopedik Sözlük)

Aşağıda yer alan kısa tarih sözlüğü (A -H)2005 yılında Heyamola yayınlarınca yayımlanan Karadeniz Ansiklopedik Sözlük adlı çalışmamın sonunda bulunan ve metin içinde kullanılan çoğu Antik Çağ ile ilişkili bazı terimlere açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştı. (Kısaltmalar: coğ. coğrafi, is. isim, tar. tarih, d. doğum tarihi, ö. ölüm tarihi) Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!