Yaban adamı, Karakoncolos,Germakoçi, Oço Koçi, orman adamı, Bnahua, Abnauayu, kocaayak, bigfoot, yeti, karakoncilo, congolos,kukeri
Kafkasya Mitolojisi

Abnauayu, Bnahua (Abhaz Mitolojisi)

ABNAUAYU Abhaz halkının inanışında vücudu siyah tüylerle kaplı, saçları yele gibi uzun orman adamının adı olup, Bnahua olarak da bilinmektedir.

Oku
Kafkasya Mitolojisi

Kafkas Mitolojisi Sözlüğü

Kafkas Mitolojisi Sözlüğü başlıklı bu sözlük çalışmamda Kafkasya’da yaşayanAbhaz, Çerkez, Oset, Ubıh, Gürcü, Svan ve Megrel  halklarının din ve inançları, Nart  efsaneleri  ve tanrıları maddeleştirilmiştir. 

Oku
Kafkasya Mitolojisi Karadeniz Tarihi

Abhazya’daki Atsan Duvarı ‘Zülkarneyn’in duvarı’, Ğumik halkı ise ‘Lazlar’ olabilir mi?

Abhaz efsanelerinde Abhazya’nın efsanevi ilk halkı olarak bahsi geçen Atsan veya Tsanların, Tzanlarla (Lazlar) isim benzerliği dikkat çekicidir. Efsaneye göre eğrelti otlarının bile içine girecek denli küçük insanlar olup, keçi besleyen Atsanlar şiddetli rüzgârlar esip, gökyüzünden yağarak toprağı kaplayan pamuk parçalarının yıldırım düşmesi sonucu tutuşmasıyla yanarak yok olmuşlardır. Atsanlardan sonra Abhazlar ortaya çıkmışsa da Abhazya’da ‘Atsanların Duvarı’ adıyla bilinen kimi dairesel megalitler formunda dizilmiş yontulmuş taş bloklar bulunmaktadır. Atsan duvarlarının yapım tarih ve amacı belirsiz olup, savunmadan çok neolitik dönemde ibadet amacıyla yapılmış olabileceğini de akla getirmektedir. Colarusso ise ‘Atsan’…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!