Halkbilim İslam

Abdal (İslam Mitolojisi)

ABDAL (Arapça الابدال) İslam Mitolojisi‘nde Ricalü’l-gayb adı verilen gizli veli gruplarından birisi olup, inanışa göre dünya düzeninin korunmasında etkin rol oynamaktaydılar.

Oku