Karadeniz Tarihi

Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nın ardından Karadeniz çevresinde kurulan ulus devletler, tarih yazımlarını, bölge halklarını yeni çizilen siyasi sınırlara paralel olarak birbirinden ayıracak şekilde acıklı göç, düşmanlık ve kurtuluş öyküleri eşliğinde yeniden yazmıştır.

Oku