Yunan Mitolojisi

Kleobis ve Biton (İki Kouros)

Kleobis (Cleobis, Eski Yunanca: Κλέοβις) ve Biton (Eski Yunanca Βίτωνος), iki Kouros kardeşin adı olup,  Delphi Arkeoloji Müzesi’nde bulunup, MÖ 580’e tarihlenen iki kouros (erkek) heykeli Kleobis ile Biton kardeşlere atfedilmektedir. Öykü ilk olarak Solon’un Lydia kralı Croesus’a dünyanın en mutlu insanı olduğunu söylediği Herodot Tarihi‘nde (Herodotus Histories 1.31. bulunmaktadır.

Oku