Karadeniz Tarihi

Pontus Konulu Propaganda Kitapları, 1919-22

Makale: Özhan Öztürk  1919-22 arasında daha çok Batı kamuoyunu etkilemek amacıyla yazılan propaganda kitaplarının temel özelliği neden-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmiş bir dizi şiddet olayını abartarak ya da karşı tarafın kayıplarını göz ardı ederek tek yanlı olarak dile getirmeleridir.

Oku