Karadeniz Tarihi

Karadeniz Bölgesi: Balkan, Kırım ve Kafkas Göçmenleri

Makale: Özhan Öztürk 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kafkasya ve Rumeli Rus işgaline uğramış, Kafkasya’da toprakları işgal edilen Ahıska ve Ahılkelek yörelerinin Müslüman ahalisi Sivas ile Karahisar-i Şarki (Şebinkarahisar) arasına yerleşmiştir.[1]

Oku