İlginç Fotoğraflar

Ekim 2017

Trabzon’un Ruslar’a Teslimi: 18 Nisan 1916

15 Nisan 1916 gecesi Trabzonlu Müslümanların önemli bir kısmı kenti terk ederken, Cemal Azmi Bey Hrisantos’a bir mektup göndererek kenti metropolit ile birlikte George Fosirepulos, Paraşikev Agramatikapulos ve George Kongalides adlı 3 Rumdan oluşan heyete terk ettiğini “Bu memleketi Rumlardan almıştık şimdi onlara teslim ediyoruz. Camiye tahvil ettiğimiz kiliseleri de size terk ediyoruz. Muvafık görürseniz onları yeniden kiliseye tahvil ediniz. İhtirasınıza mağlup olmayarak onlara dokunmamanız zannedersem daha iyidir” sözleriyle bildirmiştir. 18 Nisan 1916 günü Rus komutanına gönderilen Rum temsilciler Türk yönetiminin Trabzon’u boşalttıklarını bu yüzden kenti topa tutmamalarını rica etmiş, fotoğrafta görüldüğü surette kenti Rus ordusuna teslim etmişlerdir.

Kasım 2017

Romulus ile Remus

Dişi kurt tarafından emzirilen Romulus ile Remus. © Özhan Öztürk (2013)

Alba Longa kralı Numitor’un kızı Rhea Silvia ile savaş tanrısı Mars’ın MÖ 753’de Roma kentinin kuran ikiz oğullarının adıdır. Numitor’un kardeşi Amulius tahtı ele geçirmekle kalmamış, Vesta bakiresi olan Rhea Silvia’yı doğumdan hemen sonra hapsetmiş, ikizleri ise Tiber nehrine atmıştır. Bununla birlikte Romulus ve Remus nehirde boğulmamış dişi bir kurt tarafından emzirilen çocuklar Faustulus adlı bir çoban tarafından bulunulup, büyütülmüştür. İkizler büyüdüğünde dedeleri Numitor’un hakkı olan tahtını geri kazanmasını sağlamış ardından Palatine tepesinde Roma kentini kurmuşlardır.

Horae, Louvre Müzesi

Mevsimlerin kişileştirilmiş formşarı olup zamanla tanrıça haline getirilmiş geç dön

Horae, Louvre Müzesi. © Özhan Öztürk (2013)

emde adalet ile de özdeşleştirilmiş-lerdir. Zeus ve Themis’in kızı oldukları söylenen mevsim tanrıçaları Atina’da Thallo (Çiçek), Auxo (Büyüme), Carpo (Meyve) olarak bilirken sonradan adları Hesiod’un Theogony adlı eserinde de verildiği gibi Eunomia (İyi Düzen), Dike (Adalet) ve Eirene (Barış) olarak toplum düzenini sembolize edecek şekilde değiştirilmiştir.

 

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!