Ortadoğu Mitolojisi

Lugalbanda (Sümer Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Lugalbanda, Sümer kenti Uruk’u yönetenleri içeren kral listesinde 3. sırada bahsi geçen bir kahraman olup, karısı tanrıça Ninsun ile birlikte en ünlü Sümer kralı Gılgamış’ın ebeveynidir. Söylenceye göre Lugalbanda 3. Hanedan döneminde MÖ 2111–2004 arasında tam 1200 yıl tahtta kalmıştır. Genç Lugalbanda’nın kahramanlıkları pek çok Sümer şiirinde özellikle “Lugalbanda ile Dağ mağarası” ile “Lugalbanda ile Ateşkuşu” destanlarında ana kahraman olarak yer almıştır.

Oku
The Argo, by Konstantinos Volanakis (1837–1907).
Yunan Mitolojisi

Argo Gemisi ve Argonotlar

ARGONAUTLAR Yunan Mitolojisinde Altın postu ele geçirmek amacıyla, Argo gemisiyle Kolhis’e giden 50-55 civarında Yunanlı denizcinin adıdır. İason’un Kolhis’e bir sefer düzenleyeceğini bir haberci tüm Yunanistan’a duyurunca sefere katılmak üzere pek çok kahraman mürettebata katılmak için gelmiştir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Argonautica: Argonotların Altın post Peşinde Efsanevi Kolhis Yolculuğu

Makale: Özhan Öztürk Argonautica (Yunanca Argonautika Ἀργοναυτικά), Yunan Mitolojisinde MÖ 3. yüzyılda Rodoslu Apollonius tarafından yazılmış epik bir Yunan destanının adı olup, İason ve Argonotlar adı verilen denizcilerin Argo gemisiyle Yunanistan’dan Karadeniz kıyısındaki Kolhis’e giderek altın postu geri getirmeleri sırasında yaşadıklarını konu almaktadır.

Oku
Jason and Medea - John William Waterhouse
Yunan Mitolojisi

İason, Jason, Yason (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk İason (Yunanca Ιάσων), Yunan Mitolojisinde İolkos kralı Aeson ile Phylakus’un kızı Alkimede’nin (veya Polymede) oğlu, Promakhus’un kardeşi olan Argonautların lideridir.

Oku
Roma Mitolojisi

Koruyucu Ruhlar: Lares ve Penates (Roma Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Lares (Tekil ‘Lar‘) Roma Mitolojisinde ev ve tarlaların koruyucu ruhları olup, kahraman ataların ruhları olduklarına inanılmakta, Genii Loci adıyla da bilinmekte, ev ve yol kavşaklarında tapınılmaktaydılar.

Oku
Laozi (also Lao-Tzu /ˈlaʊˈdzʌ/[1] or Lao-Tze, Chinese: 老子; pinyin: Lǎozǐ, literally "Old Master") was an ancient Chinese philosopher and writer
Çin Mitolojisi

Lao Zi, Lao Tsu, Lao Tse, Lao Tzu, Laotze veya Laozi

Makale: Özhan Öztürk Lao Zi (Çince 老子 ‘Yaşlı Bilge’), Lao Tsu, Lao Tse, Lao Tzu,  Laotze veya Laozi Taoizmin kurucusu ve Tao Te Ching kitabının yazarı Çinli filozofun adı olup, zamanla tanrılaştırılmıştır. Lao Tzu simyacı ve çömlekçilerin koruyucusu ve 3 San Ching’den birisi kabul edilmektedir.

Oku
prometheus brings fire to mankind
Mitoloji

Kültürel kahraman

Makale: Özhan Öztürk Kültürel kahraman Mitolojik kahramanların bir alt grubu olan kültürel kahramanlar dünyayı değiştirecek bir icat ya da keşif yapmış (Tarımı [bazen sadece sabanı], ateşi, gelenekleri, dini şarkıları, yazıyı, denizciliği) ya da sadece yiyecek bulmayı öğreterek insanların yaşamlarını kolaylaştıran insan, hayvan bazen ikisinin karışımı varlıklardır.

Oku
Yunan Mitolojisi

Küçük İlyada, Ilias mikra,Parva Illias (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Küçük İlyada, Ilias mikra (Yunanca Ἰλιὰς μικρά; Latince Parva Illias)Yunan Mitolojisinde Troya Savaşı destan dizisine dâhil manzum eserlerden birisi olmakla birlikte MÖ 7. Yüzyılda yazılan eserin orijinali kayıptır.

Oku
Lycaon Transformed into a Wolf
Halkbilim Mitoloji

Kurt adam, Werewolf

Makale: Özhan Öztürk Kurt adam,  Kurt veya kurt benzeri bir canavara dönüşüp insanlara saldırdıktan sonra yeniden insan formuna bürünebilen yaratıkların adıdır. İngilizce werewolf olarak adlandırılan bu yaratığın adı Eski Saksonca wer ‘adam’ + wolf ‘kurt’ kelimelerinden oluşmakta dolayısıyla inancın Britanya adasına Germen kavimleri sayesinden taşındığını düşündürmektedir. Hint Avrupa dillerinde kurt anlamına kullanılan wlkwos kelimesiyle ilişkili vulcolaca (Eski Slavca), vukodlak (Slovakca), wilkolak (Lehçe), vrykolokas (Yunanca) kelimelerinin ilgili kültürlerde aynı zamanda kurtadam ve kurtpostu anlamlarına kullanılması da dikkat çekicidir.

Oku
Slav Mitolojisi

Alyoşa Popoviç veya Alyosha Popovich (Алё́ша Попо́вич)

Makale: Özhan Öztürk Alyoşa Popoviç veya Alyosha Popovich (Rusça: Алё́ша Попо́вич) Doğu Slavlarınca Türk-Moğol geleneğinden ödünçlenen bogatyr adlı Ortaçağa özgü bir şövalyelerden birisi olan düzenbaz fakat güçlü bir savaşçının adıdır.

Oku
Slav Mitolojisi

Ilya Muromets (Rusça: Илья Муромец), Muromlu Ilya veya Ilya Murometz

Makale: Özhan Öztürk Ilya Muromets (Rusça: Илья Муромец), Muromlu Ilya veya Ilya Murometz, bylina adı verilen Rus manzum destanlarında bahsi geçen olağanüstü güçlü bir atlı savaşçının (bogatyr) adıdır.

Oku
Tale of two brothers, Sheet from the Tale of Two Brothers, Papyrus D'Orbiney. From Egypt End of the 19th Dynasty
Mısır Mitolojisi

Dünyanın En eski Masalı: İki Kardeşin Öyküsü (Mısır Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk 19. Hanedan döneminde (MÖ 13. Yüzyılda) yazıya geçirilen ve iki yoksul kardeş ile eşlerinin zengin oluşunu anlatan İki Kardeşin Öyküsü‘nün bilinen en eski masal olduğu sanılmaktadır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!