İskandinav Mitolojisi

Sleipnir (İskandinav Mitolojisi)

Sleipnir, İskandinav Mitolojisinde Tanrı Odin’in bindiği olağanüstü hızlı,  akıllı, gri renkli ve sekiz ayaklı bir atın adıdır.

Oku
Halkbilim

Sarı Kız (Anadolu Folkloru ve Mitolojisi)

SARI KIZ Anadolu Mitolojisinde çeşitli söylencelerde Kazdağları veya başka mevkilerde yaşadığı anlatılan insanlara yardımcı güzel, iyi kalpli, şifacı ve ermiş özellikleri vurgulanan bir genç kızın adıdır. Çeşitli söylence ve türkülere konu edilen, Amasya, Ordu, İçel, Gümüşhane gibi bölgelerde özgün türküsü eşliğinde kız ve erkek oynanılan bir halk oyununa adını vermiştir.

Oku
Hint Mitolojisi

Sarasvati (Hint Mitolojisi)

Sarasvati (Sanskritçe सरस्वती), Hint Mitolojisinde yazma, öğrenme ve konuşmanın koruyucusu, bilgi, müzik, sanat ve bilim tanrıçası olan bir nehir tanrıçasıdır. Brahma’nın eşi olup, Lakşmi ve Parvati ile birlikte bir tanrıça üçlüsü oluşturmakta ve Brahma, Vişnu ile Şiva’dan oluşan tanrı üçlemesine evrenin yaratılış, düzen ve yıkımını sağlamakta yardım etmektedir. Sanskrit dilini ve Devanagari alfabesini bulduğuna inanılıp, Caynacıların da saygı gösterdiği tanrıça Budistlerce Gautama Buda’nın öğretisinin koruyucusu olarak görülmekte, Brahma’nın karısı olduğu için Brahmi de denilmekte, Burma’da ise Thurathadi adıyla bilinmektedir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Sisyphus (Yunan Mitolojisi)

Sisyphus (Σίσυφος), Yunan Mitolojisinde Teselya kralı Aeolus ile Enarete’nin kurnazlığıyla tanınan oğlu, Kretheus, Athamas, Salmoneus, Deion, Magnes, Perieres, Kanake, Alkyone, Peisidike, Kalyke ve Perimede’nin kardeşi, Korinth kentinin kurucusu ve ilk kralıdır. Atlas’ın kızı Merope ile evliliğinden Glaukus, Ornytion (veya Porphyrion), Thersandrus ve Halmus dünyaya gelmiştir (Paus. ii. 4. 3, ix. 34. 5). Geç dönem yazarlarınca Autolykus’un oğlu, Sinon ve Odysseus’un babası olarak da gösterilmiştir (Serv. ad Aen. ii. 79; Ovid. Met. xiii. 31)

Oku
Pers Mitolojisi

Simurgh (Pers Mitolojisi)

Simurgh (Farsça ققنوس ), Sasani sanatında tavus kuşu kuyruğu, aslanpençesi ve köpek kafasına sahip kanatlı dev bir yaratık olarak tasvir edilen, Arap mitolojisindeki ‘Rok’ ve Mısır mitolojisindeki ‘Phoenix’i ile bazı benzerlikler göstermektedir.  

Oku
Germen Mitolojisi İskandinav Mitolojisi

Sigurd, Siegfried (İskandinav Mitolojisi)

SİGURD ( Sigurðr) Völsunga saganın en önemli karakteri olan kahramanın adı olup, Sigmund ile Hjordis’in oğlu, Gudrun’un kocası, Sigmund, Swanhild ve Brynhild’den Awlaug’un babasıdır. Başta Ramsund oyması olmak üzere İsveç’te bulunan runik taşlarda Völsunga saga ve kahramanın tasvirlerine rastlanmış olup, Germen Nibelungenlied destanı ile Richard Wagner’in Siegfried ve Götterdämmerung operalarında Siegfried, Ortaçağ İskandinav baladlarında ise Sivard Snarensvend olarak anılmıştır.

Oku
Mısır Mitolojisi

Sekhmet (Mısır Mitolojisi)

SEKHMET Mısır Mitolojisinde savaşlarda firavuna eşlik ettiğine inanılan yıkım, savaş ve intikam tanrıçasının adı olup, kelime anlamı ‘her şeye gücü yeten’dir. Üzerinde güneş diski bulunan başında kobra tacı takan aslan başlı bir kadın veya aslan olarak tasvir edilen tanrıçanın Kült merkezi Memphis kenti, sembolü ise sonradan Bastet’e yakıştırılan kalkan figürüydü. Sekhmet’in adı ilk olarak Eski Krallık (MÖ 2919–2513) döneminde firavun olarak geçmiştir.

Oku
İskandinav Mitolojisi

Saxo Grammaticus

SAXO GRAMMATİCUS (MS 1150 – 1220) Saxo cognomine Longus olarak da bilinen Danimarkalı tarihçi Gesta Danorum adlı Danimarka tarihinin yazarı olup, Danimarka kralı I. Valdemar’ın danışmanlarından Lund başpiskoposu Absalon’un kâtip veya sekreteri olduğu sanılmaktadır.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Samson (Yahudi Mitolojisi)

SAMSON Eski Ahit (Yargıçlar 13-16) ve Yeni Ahit’te (İbraniler 11:32) bahsi geçen olağanüstü güçlü bir Nasıralının adı olup, Filistinli yerlilere karşı mücadele eden Yahudi göçmenlerin gücünün sembolüdür.

Oku
Fin Mitolojisi

Sampo (Fin Mitolojisi)

SAMPO Fin manzum destanı Kalevala’da  (1835) büyücü Vainamoinen’in isteğiyle demirci İlmarinen tarafından Kuzey diyarı Pohjola’nın büyücü hanımı Louhi için yapılan ve sahibine şans getirdiğine inanılan sihirli bir objenin adıdır.

Oku
Kore Mitolojisi

Salyangoz Hanım Masalı (Kore Mitolojisi)

SALYANGOZ HANIM İnsana dönüşebilen bir hayvanla evliliği konu alan bir Kore masalının adıdır. Yalnız yaşayan genç bir çiftçi tarlasında dolaşırken “keşke yemeğimi paylaşacak birisi olsaydı” şeklinde mırıldanınca derinden bir kadın sesinin “yemeğini benimle paylaşabilirsin” cevabını verdiğini duymuş ama ne kadar aradıysa sesin sahibini bulamamıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!