İslam Ortadoğu Mitolojisi

Kâbe, Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama, Beytü’l -Haram, Mescidü’l -Haram, Beyt-i Atik, الكعبة المشرفة

Makale: Özhan Öztürk Kâbe (Arapça: الكعبة المشرفة, Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik), Mekke’nin ortasında 16 metre yüksekliğinde küp formunda eski bir siyah taş tapınağın adı olup, İslâm dininin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilmektedir.

Oku
Halkbilim Ortadoğu Mitolojisi

Sinbad, Denizci Sinbad

Makale: Özhan Öztürk Sinbad veya Denizci Sinbad (Arapça ٱلسِّنْدِبَادُ ٱلْبَحرِيّ‎, İngilizce Sinbad the sailor) Doğu Afrika ile Güney Asya arasında yaptığı deniz seferlerinde olağanüstü serüvenlerin kahramanı efsanevi bir kaptanın adı olup, 1001 gece masallarında 536–566. geceler arasında “Denizci Sinbad ile Hamal Sinbad” adlı masalda yedi yolculuğu anlatılmaktadır.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Babil Kraliçesi Semiramis, Sammuramat (Yakındoğu Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk SEMİRAMİS  İnsan yüzlü balık vücutlu olduğuna inanılan bir Babil tanrıçasının adı olup, Suriye’de Askalon civarında bir çölde yaşamaktaydı. Kniduslu Ktesias’in MÖ 812-783 arasında Babil veya Suriye’yi yönettiğini bildirdiği Sammuramat’ın tanrıça değil gerçek Semiramis olduğu düşünülmektedir. Bazı yazarlar ise Şemiram adlı bir Sami tanrıçasının Semiramis’e evrildiğini iddia etmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Enuma Eliş destanı: Babil Yaratılış Mitolojisi

Yazı: Özhan Öztürk MÖ 18 veya 12. Yüzyıllara tarihlenen 1000 dizeden oluşan ve Babil Yaratılış Mitolojisinin temel kaynağı kabul edilen  Enuma Eliş destanı insanın yaratılışını anlatmakta olup, her biri 115-170 satırlık 7 kil tablet üzerine eski Babil dilinde yazılmıştır.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Tiamat

Tiamat, Babil yaratılış mitolojisinin yazıldığı Enuma Eliş’te başlangıç okyanusunun kişileştirilmiş formu olarak bahsi geçen dişi ejderhanın adı olup, yeraltı sularının efendisi Apsu’nun karısıdır. Gökyüzü ve yeryüzü var olmadan önce Tiamat ile Apsu sularını birbirine karıştırarak bir tanrılar soyu oluşturmuştur.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Ugarit Mitolojisi

Yazı: Özhan Öztürk Kuzey Suriye’ de, Lazkiye limanına 10- 15 km. mesafede Rezene burnu üzerinde Ras Şamra adlı sit alanında yer alan Antik Ugarit kenti 1929 yılında Fransız arkeologlarca keşfedilmiş, günümüze de gerçekleştirilen 35 kazıda kentin limanı, surları, mahalleleri, sarayları hatta mezarlıkları dahi gün yüzüne çıkarılmıştır.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Belkıs veya Seba Melikesi

Belkıs, Bilqīs (Arapca: بلقيس‎) veya Seba Melikesi, Yemen’de bulunan Saba (İbranice שבא, Arapça Saba veya Sebe سبأ) ülkesinin kraliçesi iken Süleyman ile evlenen kraliçenin adı olup, Süleyman’ın peygamberliğini sınamak için Kudüs’e gitmiş, sorduğu sorulara doğru yanıtlar almış, aldığı değerli hediyelerle Süleyman’ın sarayından ayrılmıştır.

Oku
Halkbilim Ortadoğu Mitolojisi Türk Mitolojisi

Al, Albastı veya Al Karısı inanışı

Al veya Al Karısı, Kafkasya, İran, Orta Asya ve Rusya’nın bazı bölgelerinde bir iblis grubunun adı olup, insanların üremesini tehdit eden doğum cinleridir. Genel inanışa göre Al yarı insan yarı canavar, ateş gözlü, domuzlar gibi (demirden) kanca dişli, pirinçten pençeleri, gür kabarık saçlarıyla korkunç görünümlü, yanında bir makas taşıdığına inanılan bir yaratık olarak tasvir edilmektedir.

Oku
İslam Ortadoğu Mitolojisi Yahudi Mitolojisi

Yusuf ile Züleyha (Yahudi Mitolojisi)

Yusuf, Eski Ahit’e göre Yakup ile Rahel’in on birinci oğlu olup, Bünyamin’in (Benjamin) ağabeyidir. Tanrının rüyaları yorumlama yeteneği bahşettiği çocuğa ayrıca babası Yakup rengârenk bir kaftan hediye etmiştir. Yusuf 17 yaşında, yarı üvey kardeşleri ile birlikte babasının sürülerini güderken rüyasında peygamber olacağını gördüğünü, babası ve kardeşlerine anlatınca, kıskanç kardeşleri tarafından ölmesi için Dothan’da bir kuyuya atılmıştır.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Digenes Akritas Destanı

Digenes Akritas (Διγενῆς Ἀκρίτης), MS 8. yüzyılda yaşadığı sanılan bir kahramanın 10. yüzyılda gezgin ozanlar tarafından yayılan, 11. Yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirilen hayat hikâyesini anlatan, Bizans ve Doğu folkloruna dair ortak öğeler barındıran Yunan dilinde yazılmış manzum bir destanın adıdır. Suriyeli Müslüman bir emirin oğlu ve olağanüstü bir savaşçı olan kahraman, Bizanslı bir komutanın kızına âşık olduktan sonra Hıristiyanlığa geçmiş ve Bizans İmparatorluğu’nun sınırlarını ölene dek başarıyla korumuştur. Digenes ‘iki halktan doğmuş’ anlamına gelmekte olup Basil’in(Βασίλειος) babasının bir Arap Emiri, annesinin ise Bizanslı (Kapadokyalı) Doukas ailesinden bir generalin kızı olmasına…

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü G-Z

Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü başlıklı bu alfabetik sözlükte Babil, Asur, Akad gibi halkların inançları, Mezopotamya tanrı ve tanrıçaları, kahraman ve destanları kısaca maddeleştirilmiştir. 

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü A-E

Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü başlıklı bu alfabetik sözlükte Babil, Asur, Akad gibi halkların inançları, Mezopotamya tanrı ve tanrıçaları, kahraman ve destanları kısaca maddeleştirilmiştir. 

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!