Ortadoğu Mitolojisi

Antar (Arap Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk ANTAR Arap Mitolojisinde 7. Yüzyılda yaşadığına inanılan savaşçı bir ozan ve kültürel bir kahraman olup öyküleri gerçek ile kurgunun karışımıdır.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Dumuzi, Dumuzid, Tammuz (Yakındoğu Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk Dumuzi  veya Dumuzid (sonradan Tammuz) Sümerlerin çoban tanrısının adı olup, koyun tanrıça Duttur’un oğlu ve koyun sürüleri ile çobanların koruyucusudur. Akadlarca ve Kitab-ı Mukaddes’te (Hezekiel 8: 14) Tammuz olarak anılan Dumuzi aynı zamanda bereket tanrısı olarak kabul edilmekte Sümer krallar listesinde adı anılırken Tufan sonrası hayatta kaldığı belirtilmektedir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Aşerah, Aşera, Asherah (Yakındoğu Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk Aşerah, Aşera veya Asherah Antik Suriye ve Filistin’de yaşayan Amori halkının aşk, bereket ve deniz tanrıçası olup, Baal dâhil 70 tanrının annesidir. Kimi yazıtlarda İştar’ın varyasyonu olarak gösterilen tanrıça Ugarit halkınca Athirat ve Aşeratian olarak adlandırılmıştır.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Ninurta, Ningirsu, Nimurta, Nimuraş (Sümer-Babil Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk NİNURTA [Yakındoğu Mitolojisi] Sümer-Akad halklarının inanışında yağmur, bereket, savaş, avcılık, fırtına, sel ve güney rüzgârının tanrısının adı olup, Enlil veya Bel ile İnnini’nin oğludur.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Ninhursag, Ninhursanga (Sümer Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Ninhursag, Ninhursanga Sümer halkının inanışında aynı zamanda ana tanrıça kabul edilen yeryüzü ve bereket tanrıçası olup, adı Sümerce “(Kutsal) Dağın Kadını” anlamına gelmekte kimi kaynaklarda Nintu (Doğumun Hanımı), Mama (Ana), Ninmah (Büyük Kraliçe), Belet-Ili (Tanrıların Hanımı) ve Ki (yeryüzü) olarak da anılmıştır. Tapınak yazıtlarında kendisinden “Cennetin gerçek ve en büyük Hanımı” olarak bahsedilirken Sümer krallarının Ninhursanga’nın sütünü içerek büyüdüklerine inanılmaktaydı. Sonradan bereket tanrıçası İnanna ve İştar ile özdeşleştirilmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Marduk (Yakındoğu Mitolojisi)

MARDUK Mezopotamya Mitolojisinde Babil şehrinin baş tanrısı olup, başlangıçta şimşek tanrısıyken MÖ 18. Yüzyılda Hammurabi döneminde Fırat vadisinin politik merkezi olduğunda, sadece bereket tanrısına dönüştürülmekle kalmamış aynı zamanda en yüce tanrı ilan edilmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!