Okültizm

Tılsım, Muska ve Nazarlık Nedir? Tılsım, Nazarlık ve Muska Çeşitleri?

Makale: Özhan Öztürk TILSIM Kötülüğü uzak tuttuğuna ve sahibine iyi şans getireceğine inanılan objelerin genel adı olup, değerli taşlar, heykeller, bozuk paralar, kolyeler, yüzükler hatta hayvan ve bitkiler ile muskalar gibi içerisinde büyülü sözler yazıldığına inanılan canlı ve cansız her türlü nesne tılsım olarak kullanılabilmektedir.

Oku
Mitoloji Okültizm

Axis Mundi, Evren ekseni, Dünya Sütunu, Dünya Ekseni, Columna cerului (Mitoloji)

Yazı: Özhan Öztürk Axis Mundi, Avrupa ve Asya halklarının inanışında yeryüzünün merkezi veya cennetle dünya arasındaki bağlantı olup, Evren ekseni (cosmic axis) anlamına gelmekte Dünya sütunu (world pillar), Dünya ekseni (world axis) ve Columna cerului gibi adlarla bilinmektedir.

Oku
Okültizm Tibet Mitolojisi

Agartha

Makale: Özhan Öztürk Agartha, 3,5 m boyunda dev insanların yaşadığı ve başkenti (Sanskrit) Şamballa (Shamballa) olan bir yeraltı krallığının veya kentinin adı olup, çeşitli kaynaklarda ‘Ulu Ülke’, ‘Yasak Topraklar’, ‘Bilgelerin Ülkesi’ ve ‘Dünyanın kalbi’ olarak geçmektedir.  

Oku
Halkbilim Okültizm

Şekil değiştirebilenler, başka forma bürünebilen insan veya doğaüstü varlıklar

Makale: Özhan Öztürk Şekil değiştirebilenler, hayvan formuna bürünebilen insan benzeri varlıklar olup, dünyanın neredeyse her köşesinde pek çok halkın masal ve efsanelerinde bahisleri geçmektedir.

Oku
Hristiyanlık İslam Okültizm

Gog ile Magog veya Yecüc ile Mecüc kimdir?

Gog ile Magog, Yeni Ahit’te Yuhanna’nın vahyi adlı bölümüne göre (20:8) Tanrının Krallığının gelecekteki düşmanlarının tümünü tanımlayan terim olup, İsa’yı izleyenlere karşı yürütülecek büyük savaşta bu düşman kuvvetleri, dünyanın sonu geldiğinde şeytan tarafından yönetileceklerdir. Yahudi öğretisinde gerçek dinin karşıtları için kullanılan kelime İbranice ‘Kralın ülkesi’ veya ‘Gog’un Ülkesi’ anlamına gelmektedir.

Oku
Halkbilim İslam Okültizm

Cinler

Cinler, Arap inancına göre tanrının insandan binlerce yıl önce sıcak çöl rüzgârından veya siyah ve dumansız ateşten yarattığı varlıkların adıdır. İnanışa göre saydam buhar veya alevden bedenlere sahip olan cinler şekil değiştirerek insan veya hayvan formunda görünebilir, kendilerini büyütüp, küçültebilirler. Cinler iyi huylu ve güzel veya iğrenç görünümlü ve kötü huylu olabilirler ki kötü cinlerin en güçlü ırkı İfritler olarak adlandırılmaktadır. Uzun ömürlü olan cinler ölümsüz değildir, diğer cinler, insanlar hatta kayan yıldızlar tarafından öldürülebilmektedirler. Cinlerde tıpkı insanlar gibi yiyip içen birbirleriyle hatta insanlarla evlenebilen varlıklar olarak tasvir edilmektedir ki…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!