Okültizm

Tılsım, Muska ve Nazarlık Nedir? Tılsım, Nazarlık ve Muska Çeşitleri?

Makale: Özhan Öztürk TILSIM Kötülüğü uzak tuttuğuna ve sahibine iyi şans getireceğine inanılan objelerin genel adı olup, değerli taşlar, heykeller, bozuk paralar, kolyeler, yüzükler hatta hayvan ve bitkiler ile muskalar gibi içerisinde büyülü sözler yazıldığına inanılan canlı ve cansız her türlü nesne tılsım olarak kullanılabilmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Mitoloji Okültizm

Axis Mundi, Evren ekseni, Dünya Sütunu, Dünya Ekseni, Columna cerului (Mitoloji)

Yazı: Özhan Öztürk Axis Mundi, Avrupa ve Asya halklarının inanışında yeryüzünün merkezi veya cennetle dünya arasındaki bağlantı olup, Evren ekseni (cosmic axis) anlamına gelmekte Dünya sütunu (world pillar), Dünya ekseni (world axis) ve Columna cerului gibi adlarla bilinmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Okültizm Tibet Mitolojisi

Agartha

Makale: Özhan Öztürk Agartha, 3,5 m boyunda dev insanların yaşadığı ve başkenti (Sanskrit) Şamballa (Shamballa) olan bir yeraltı krallığının veya kentinin adı olup, çeşitli kaynaklarda ‘Ulu Ülke’, ‘Yasak Topraklar’, ‘Bilgelerin Ülkesi’ ve ‘Dünyanın kalbi’ olarak geçmektedir.   Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Halkbilim Okültizm

Şekil değiştirebilenler, başka forma bürünebilen insan veya doğaüstü varlıklar

Makale: Özhan Öztürk Şekil değiştirebilenler, hayvan formuna bürünebilen insan benzeri varlıklar olup, dünyanın neredeyse her köşesinde pek çok halkın masal ve efsanelerinde bahisleri geçmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Hristiyanlık İslam Okültizm

Gog ile Magog veya Yecüc ile Mecüc kimdir?

Gog ile Magog, Yeni Ahit’te Yuhanna’nın vahyi adlı bölümüne göre (20:8) Tanrının Krallığının gelecekteki düşmanlarının tümünü tanımlayan terim olup, İsa’yı izleyenlere karşı yürütülecek büyük savaşta bu düşman kuvvetleri, dünyanın sonu geldiğinde şeytan tarafından yönetileceklerdir. Yahudi öğretisinde gerçek dinin karşıtları için kullanılan kelime İbranice ‘Kralın ülkesi’ veya ‘Gog’un Ülkesi’ anlamına gelmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Halkbilim İslam Okültizm

Cinler

Cinler, Arap inancına göre tanrının insandan binlerce yıl önce sıcak çöl rüzgârından veya siyah ve dumansız ateşten yarattığı varlıkların adıdır. İnanışa göre saydam buhar veya alevden bedenlere sahip olan cinler şekil değiştirerek insan veya hayvan formunda görünebilir, kendilerini büyütüp, küçültebilirler. Cinler iyi huylu ve güzel veya iğrenç görünümlü ve kötü huylu olabilirler ki kötü cinlerin en güçlü ırkı İfritler olarak adlandırılmaktadır. Uzun ömürlü olan cinler ölümsüz değildir, diğer cinler, insanlar hatta kayan yıldızlar tarafından öldürülebilmektedirler. Cinlerde tıpkı insanlar gibi yiyip içen birbirleriyle hatta insanlarla evlenebilen varlıklar olarak tasvir edilmektedir ki…

Oku
Okültizm

Fal nedir? Fal çeşitleri ve Falcılık mesleği

Fal, geleceği öğrenmek, yapılması düşünülen bir işin sonuçları hakkında fikir sahibi olmak amacıyla, sihirli özelliklere sahip olduğuna inanılan bazı objeler vasıtasıyla mantıksal bir temeli olmayan yöntemler (saçılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine, suya, küreye, oyun kâğıtlarına bakma gibi) kullanarak kehanette bulunma sanatıdır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz ekoloji Okültizm

Adamotu veya Abdüsselamotu (Atropa mandragora)

Adamotu veya Abdüsselamotu, patlıcangiller ailesinden bir otun adı olup (Latince: Atropa mandragora) Türkiye’de adamkökü, adamotu, bitki adamı, adam bitkisi ve kankurutan adlarıyla bilinmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Halkbilim Okültizm

Triskelion ve sembolü ile Üç ve Üçleme sembollerinin anlamları

Triskelion (τρισκελης) veya triskele  Neolitik dönem ve sonrasında kutsal kabul edilen ve merkezden yayılan sarmal şekilde devam eden üç kol şeklindeki sembolün adı olup, Yunanca “üç bacaklı” anlamına gelmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Mithraism
Okültizm Roma Mitolojisi

Mithraizm

Pers ışık ve bilgelik tanrısı Mithra kültüne dayanan Mithraizm Roma İmparatorluğu’nda Hıristiyanlık öncesinde MS 1-4. Yüzyıllar arasında benimsenen bir dinin adı olup, Eleusis ve İsis gizemciliği gibi diğer ezoterik inançlarda olduğu gibi bir külte kabul edilenlere açıklanan bir sır etrafında gelişmiş bir mistik Roma kültüdür. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Okültizm

Ezoterik Sözlük, Masonik Sözlük G – Z

Ezoterik Sözlük, Masonik Sözlük adlı kısa alfabetik çalışmada  G-Zharfleri arasındaki ezoterik bilgiler, batıni bilgi ve sırlar, ezoterik örgütler, ezoterik semboller ve masonik bilgiler özet formda paylaşılmıştır.  Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Okültizm

Ezoterik Sözlük, Masonik Sözlük A – F

Ezoterik Sözlük, Masonik Sözlük adlı kısa alfabetik çalışmada  A-F harfleri arasındaki ezoterik bilgiler, batıni bilgi ve sırlar, ezoterik örgütler, ezoterik semboller ve masonik bilgiler özet formda paylaşılmıştır.  Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!