Mısır Mitolojisi

Nephthys, Nebthet,Neber-Het (Mısır Mitolojisi)

Nephthys, Nebthet,Neber-Het (Yunanca Νέφθυς)Mısır Mitolojisinde ölü gömme ayinleriyle ilişkilendirilen bir tanrıçanın daha sık kullanılan Yunanca adı olup, Mısır dilindeki orijinal adı Nebthet’tir. Nephthys, yer tanrısı Geb ile gök tanrıça Nut’un kız kardeşi ve kaos tanrısı Seth’in karısıdır.

Oku
Mısır Mitolojisi

Neith, Nit, Net, Neit (Mısır Mitolojisi)

Neith, Nit, Net, Neit , Mısır Mitolojisinde İlk Hanedan (MÖ 3100) döneminden beri varlığı bilinen bir tanrıçanın adı olup, bu dönemde kraliyet ailesinde isim olarak da kullanılmıştır.

Oku
Mısır Mitolojisi

Mut (Mısır Mitolojisi)

Mut Mısır Mitolojisinde yaratıcı ana tanrıçanın adı olup, dişi aslan, akbaba ve taçlı bir kadın olarak tasvir edilmekte Nil nehrinin yıllık taşkınıyla ilişkilendirilmekteydi. En önemli tapınağı Karnak kentinin güneyinde yer alan tanrıça Thebes’de Amon’un karısı, Khons’un anası olarak görülmekteydi.

Oku
Mısır Mitolojisi

Mısır Mitolojisi

MISIR MİTOLOJİSİ Eski medeniyetlerin en uzun ömürlüsü olan Eski Mısır uygarlığının dini, MÖ 3.400 ile MÖ 30 yılları arasında pratiği yapılan ve bugünkü İlahî dinlerin tümünü derinden etkilemiş pek çok gelenekten oluşan bir kraliyet dini ve çok tanrıcı inanç sistemiydi. Başlangıçta Mısır’ın bugünkü Berberilerin atası olması muhtemel Afro-Asyatik Hamidik göçmenlerin yurdu olduğu sanılmaktadır. Hanedanlık öncesi dönem denilen MÖ 4 binlerde Nil civarında toplanan topluluklar tarım alet ve teknikleri geliştirerek ziraat yapmış ayrıca çömlek ve heykel sanatlarını geliştirmiştir.

Oku
Mısır Mitolojisi

Maat, Ma’at (Mısır Mitolojisi)

Maat, Ma’at Mısır Mitolojisinde günlük hayatın ve firavunun yasalarının temel dayanağı olan adalet, düzen ve gerçekle özdeşleştirilen tanrıça, Osiris’in ölüm mahkemesinde bir devekuşu tüyüne dönüşerek ölülerin kalbini tartmakta kalbin hafif olması durumunda ruh yaşamaya devam ederken tersi olursa Ammut tarafından yutulmaktadır.

Oku
Mısır Mitolojisi

İsis (Mısır Mitolojisi)

İsis, Mısır Mitolojisinde Nut ile Geb’in kızı, Osiris, Seth ve Nephthys’in kardeşi, ikizi Osiris’in eşi ve Horus’un annesi olup, Ast, Aust, Eset veya Aset (Au-set ‘taht’) adlarıyla da bilinmekteydi. İsis, anneliğin ideal formu olmasının yanı sıra tabiat ve büyünün koruyucusu kabul edilen yeryüzü ve yağmur tanrıçasıydı.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!