İslam

Fatıma (İslam Mitolojisi)

Fatıma bint Muhammed, Fatıme Zehra, Fatimeh El Zehra veya Ez Zehra (Arapça: فاطمة الزهراء, Farsça: فاطمه زهرا), MS 609-633. İslam Mitolojisinde İslam peygamberi Muhammed ile ilk eşi Hatice bin Hüveylid’in kızı, Ali bin Ebu Talib’in eşi, Hasan ile Hüseyin’in annesidir. İslam düşüncesinde Hatice, Meryem ve Asiye ile birlikte 4 mükemmel kadından birisi kabul edilmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi Hristiyanlık İslam Yahudi Mitolojisi

Cennet

CENNET Pek çok dün ve kültürde ölmüş insanların sonraki yaşamda varoluşlarını barış, refah ve mutluluk içerisinde devam ettireceklerine inanılan soyut diyarın adı olup, genellikle gökyüzü ile ilişkilendirilmiş, aynı zamanda Tanrıların ikametgâhı olarak tasvir edilmiştir. 

Oku
Hristiyanlık İslam Türk Mitolojisi Yahudi Mitolojisi

Azrail

AZRAİL Yahudi Mitolojisinde Tanrının emriyle insanların canını almakla görevlendirilen ölüm meleği olup, İbranice “güçlü” anlamına gelmektedir. 

Oku
Hristiyanlık İslam Yahudi Mitolojisi

Dört Kutsal Kitap: Zebur, Kitab-ı Mukaddes (İncil, Tevrat) ve Kur’an-ı Kerim

Yazı: Özhan Öztürk İslam inancında imanın şartlarından biri “kitaplara iman” olup, Allah’ın emriyle bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine inanmayı içermektedir. İslam inancına göre Kuran-ı Kerim öncesinde indirilen 3 kitap Zebur, Tevrat ve İncil’in içeriği insanlar tarafından değiştirilmiştir.

Oku
Hristiyanlık İslam

Melek nedir? Meleklerin özellikleri ve görevleri

Yazı: Özhan Öztürk MELEK Çeşitli kültürlerde Tanrı ile insanlar arasında aracılık ettiklerine inanılan tanrının habercisi olmalarının yanı sıra insanlara bir şeyler öğretmek, emir vermek kader hakkında bilgilendirmek ya da yardım etmek çeşitli görevleri yerine getiren ruhsal varlıkların adıdır. Yahudi, Hıristiyan, Zerdüştlük ve İslam mitolojilerinde kanatlı insan formunda tasvir edilen göksel varlıklar olan melekler Yunanca “elçi” anlamına gelen Angelos kelimesinin ödünçlenmesiyle batı dillerine kabul edilirken yardımsever varlıklar olarak kabul görmüşlerdir.

Oku
Hristiyanlık İslam Yahudi Mitolojisi

Habil ile Kabil (Yahudi ve Hıristiyan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk HABİL ile KABİL (İngilizce: Cain and Abel, İbranice: קין והבל‎?, Arapça: قابيل وهابيل‎)  Eski Ahit’e göre Kabil (Kain, Kayn, Kayin), Âdem ve Havva’nın büyük, Habil (Abel, Hevel) ise küçük oğlu olup, Kabil’in, kardeşi Habil’i öldürdüğüne ve insanlık tarihindeki ilk katil olduğuna inanılmaktadır.

Oku
İslam Ortadoğu Mitolojisi

Kâbe, Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama, Beytü’l -Haram, Mescidü’l -Haram, Beyt-i Atik, الكعبة المشرفة

Makale: Özhan Öztürk Kâbe (Arapça: الكعبة المشرفة, Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik), Mekke’nin ortasında 16 metre yüksekliğinde küp formunda eski bir siyah taş tapınağın adı olup, İslâm dininin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilmektedir.

Oku
İslam Yahudi Mitolojisi

Danyal Peygamber

Danyal Peygamber veya Danyal (Arapça: دانيال Daniel’, Farsça: دانیال Danial’, İbranice: דניאל Danielle’, Yunanca: Δανιήλ Daniel’), Eski Ahit’te İşaya, Yeremya, Hezekiel ile birlikte 4 büyük peygamberden birisi ve kendi adıyla anılan bölümün kahramanıdır.

Oku
Hristiyanlık İslam Okültizm Yahudi Mitolojisi

Şeytan, Satan

Makale: Özhan Öztürk Şeytan veya Satan İbrahimi dinlerde insanlık ve Tanrı’nın düşmanı olan kötü ruhlara verilen isim olup, İslam ve Hıristiyanlıkta Cehennemi yöneten, iblisleriyle birlikte günahkârları cezalandıran insanları kötülüğe teşvik ederek, Tanrı’ya karşı insan ruhuna egemen olmak için kavga eden doğaüstü güçlere sahip bir varlık olarak tasvir edilmiştir.

Oku
İslam

Ali, Hz. Ali, Ali ibn Abi Talib, İmam Ali

Makale: Özhan Öztürk Ali, Hz. Ali veya tam adı Ali ibn Abi Talib (Arapça علي بن أﺑﻲ طالب), MS 21 Mart 598 Mekke-661) Sünnilere göre dördüncü İslam halifesi ve cennetle müjdelenen on sahabeden (Aşere-i Mübeşşere) biri, Şiilere göre Ondört Masum‘dan biri, Oniki İmam‘ın ilkidir.

Oku
Hristiyanlık İslam

Cehennem

Makale: Özhan Öztürk. CEHENNEM, çeşitli din ve mitolojilerde ölümden sonra sonsuza dek ceza çekilen yer olup, çoğu zaman yerin altında tasvir edilmiştir. Hıristiyanlık, İslam ve Ortaçağ Yahudiliği insan ruhunun Tanrı ve melekleri tarafından yargılandıktan sonra günah ve sevapları oranına bakılarak öteki dünyada mükâfat olarak Cennet ceza olarak ise Cehennem adlı yerlere gönderileceğini bildirmiştir. Eski Ahit’te ölenler iyi veya kötü olmalarına bakılmaksızın Şeol adı verilen yeraltı dünyasına gönderilmekteydi ki Yahwe’nin (Yehova) nefret ettiği Kral Saul ve peygamber Samuel Tanrının kontrol edemediği bu diyara gitmişlerdi. Bununla birlikte Yahudilik pagan dinler ve Hıristiyanlık ile temas…

Oku
Hristiyanlık İslam Okültizm

Gog ile Magog veya Yecüc ile Mecüc kimdir?

Gog ile Magog, Yeni Ahit’te Yuhanna’nın vahyi adlı bölümüne göre (20:8) Tanrının Krallığının gelecekteki düşmanlarının tümünü tanımlayan terim olup, İsa’yı izleyenlere karşı yürütülecek büyük savaşta bu düşman kuvvetleri, dünyanın sonu geldiğinde şeytan tarafından yönetileceklerdir. Yahudi öğretisinde gerçek dinin karşıtları için kullanılan kelime İbranice ‘Kralın ülkesi’ veya ‘Gog’un Ülkesi’ anlamına gelmektedir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!