Halkbilim Slav Mitolojisi

Saman Kız Maslenitsa, Kostromo’nun Cenazesi ve Makaronas’ın Ölümü (Bereket Ayinleri)

Makale: Özhan Öztürk MASLENİTSA Slav ülkelerinde Büyük perhizin arifesi ve ondan önceki günah çıkarılan iki gün boyunca yapılan apokria eğlencelerinin ve bu eğlencelerin bir kızak üzerinde köylülere gözleme dağıtan mutlu ve şişman bir kadın olarak kişileştirilmiş formunun adıdır. Maslenitsa festivali büyük kamp ateşlerinin yakılıp, yiyeceklerin oburca tüketildiği, Hıristiyanlık öncesi kış mevsiminin sembolik olarak bitişi ile ilişkili pagan bir geleneğin kalıntısı olarak kutlanmaktadır.

Oku
Halkbilim Kelt Mitolojisi Mitoloji

Loch Ness Canavarı, Loch Ness Monster, Nessie, Niseag

Makale: Özhan Öztürk Loch Ness Canavarı (İngilizce Loch Ness Monster, Kelçe Nessie veya Niseag) İnverness şehrinin 37 km güneybatısında yer alan İskoç Galcesinde Loch Nis (Loch Gölü) adıyla bilinen İskoçya’nın ikinci büyük (56.4 km²) tatlı su gölünde yaşadığına inanılan 12-15 m uzunluğunda bir su yaratığıdır.

Oku
Lycaon Transformed into a Wolf
Halkbilim Mitoloji

Kurt adam, Werewolf

Makale: Özhan Öztürk Kurt adam,  Kurt veya kurt benzeri bir canavara dönüşüp insanlara saldırdıktan sonra yeniden insan formuna bürünebilen yaratıkların adıdır. İngilizce werewolf olarak adlandırılan bu yaratığın adı Eski Saksonca wer ‘adam’ + wolf ‘kurt’ kelimelerinden oluşmakta dolayısıyla inancın Britanya adasına Germen kavimleri sayesinden taşındığını düşündürmektedir. Hint Avrupa dillerinde kurt anlamına kullanılan wlkwos kelimesiyle ilişkili vulcolaca (Eski Slavca), vukodlak (Slovakca), wilkolak (Lehçe), vrykolokas (Yunanca) kelimelerinin ilgili kültürlerde aynı zamanda kurtadam ve kurtpostu anlamlarına kullanılması da dikkat çekicidir.

Oku
Punch and Judy
Halkbilim

Kuklacı Öyküleri, Gölge Oyunu ve Karagöz-Hacivat Oyunu

Makale: Özhan Öztürk Kuklacı Öyküleri, teorik olarak ilk insanların mağaralarda ateş karşısında ellerinin gölgelerini duvara yansıtarak kurguladığı oyunlara dek geri götürülebilen kuklacılığa farklı formlarda dünyanın her bölgesinde rastlanmakta olup, bu tür oyunlarda çoğunlukla izleyiciler (çocuklara ve yetişkinler) salt eğlendirilmemekte aynı zamanda sosyal, dini ve politik içerikli mesajlarda verilmektedir. Kuklalar el, çubuk, ip, gölge veya bunların birleşimleri şeklinde hazırlanmaktadır.

Oku
Halkbilim Mitoloji Okültizm

Kan İftirası

Yazı: Özhan Öztürk KAN İFTİRASI Romalı pagan yazarlar başlangıçta Hıristiyanları ensest, orji, eşcinsellik, kan içme ve yamyamlık ile suçlamıştır. Ortaçağ’dan itibaren çocukların kanlarını dini ayinlerde ve bayramlarda kullandıkları gibi iftiralar kuyu zehirlemeleri ve ekmek pisletmeleri gibi benzerleriyle birlikte Hıristiyanlar ve daha yakın dönemde Müslümanlar tarafından Yahudilere eziyet mazereti olarak yapılmıştır.

Oku
Halkbilim Mitoloji

Dünya Folklor ve Mitolojisinde Kedi ile ilgili İnanış ve Öyküler

Makale: Özhan Öztürk Pek çok kültürde uzun süre önce evcilleştirilen kedilerle ilgili olumlu ve olumsuz inanışlar bulunmakta, bazı kültürlerde tanrı seviyesine yükseltilen bu hayvan kimi kültürlerde ise uğursuz bir hayvan olarak algılanmaktadır. ABD, İskoçya, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin’de bazı renk ve tipteki kedileri görmenin, İtalya’da kedilerin hapşırmasının şans getireceğine inanılırken, İngiltere ve ABD’de siyah kedi görmenin uğursuzluk, Almanya’da hasta yatağına gelen siyah kedinin ölüm getireceğine, Romanya’da ise bir kedinin bir cesedin üzerinden atlamasının cesedin vampire dönüşmesine yol açacağına inanılmaktadır.

Oku
Çin Mitolojisi Halkbilim

Çin’de Anne-Baba Sevgisi, Atalara Saygı Eğitimi: Erh Shih Ssu Hsiao

Yazı: Özhan Öztürk Çin’de evlatların dindarlığına dair çoğu abartılı fedakârlıkları içeren 24 bireysel örnek, atalara saygıyı öğretmek için çocukların eğitiminde kullanılmaktaydı. Erh Shih Ssu Hsiao adıyla bilinen Anne-Baba Sevgisinin abartılı ama örnek olması beklenen örnekleri aşağıdadır:

Oku
Halkbilim Mitoloji

Kahraman; Kahraman’ın Yolculuğu ve Momomyth

Makale: Özhan Öztürk KAHRAMAN Halk efsanelerinde gücü, cesaret ve başarılarıyla yüceltilen kişilerin adıdır. Düşünceden çok eylem adamı olarak tanımlanan kahramanlar başlangıçta koruyucu tanrı ve yarı tanrılardan oluşmaktayken zaman içinde sıradan insanlara dönüştürülmüşse de kahramanlık her zaman erkeksi bir eylem olarak algılanmıştır.

Oku
Halkbilim

Güzel ve Çirkin Masalı (La Belle et la Bête, Beauty and the Beast)

Makale: Özhan Öztürk Güzel ve Çirkin Masalı (Fransızca ‘La Belle et la Bête’, İngilizce ‘Beauty and the Beast’), Avrupa folklorunda sıkça rastlanılan hayvan gelin/damat türünün örneklerinden birisi ve tüm zamanların en ünlü masallarından birisi olup, 1740 yılında Fransız yazar Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve tarafından “La Belle et la Bête” adıyla roman olarak yayınlanmıştır. Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont tarafından 1756 yılında bir çocuk dergisinde yayınlanan özet varyasyonu orijinal metinden daha ünlü olup 1757’de İngilizce’ye çevrilmiştir. Modern yazarlar Villeneuve’nin, Marie-Catherine d’Aulnoy’un “Le Mouton” (Koç, 1698) ve Charles Perrault’un “Riquet a la Houppe”…

Oku
Halkbilim Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Eşek (Dünya Folklor ve Mitolojisinde) ve Priapus

Makale: Özhan Öztürk EŞEK, Dünya folklorunda aptallık, inatçılık, namussuzluk ve sabır ile ilişkilendirilmiştir.

Oku
Halkbilim İskandinav Mitolojisi Okültizm

Alman Cadıları: Bertha ve Holle ile İtalyan cadısı Befana

Makale: Özhan Öztürk Bertha, İskandinav tanrıçası Frigga’nın Eski Yüksek Almanca “parlak” anlamına gelen, bereket ve evlilik ile ilişkilendirilen adlarından birisi olup, aynı zamanda Kuzey Almanya’da Holle veya Hulda (‘Müşfik’), Bavyera bölgesinde Brechta (Beyaz Kadın), Frau Berta veya Eisenberta olarak da bilinen bir cadının adıdır.

Oku
Halkbilim Okültizm

Eller, Dünyanın Farklı Ülkelerinde El İşaretleri ve Anlamları

Makale: Özhan Öztürk ELLER İnsan eli pek çok kültürde sembolik önem taşımakta, batıl inanışların konusu olabilmekte el İşaretleri farklı kültür ve coğrafyalarda farklı şekilde algılanmaktadır.  

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!