Fransız Mitolojisi Mitoloji

Gnome

GNOME Rönesans Avrupası’nda orman, dağlar ve su kaynakları civarında yaşadıklarına inanılan küçük iblislere verilen isim olup, Yunanca genomoi “yeryüzü sakinleri” veya gnome “anlayış” kelimeleriyle ilgili olduğu sanılmaktadır. Gnome kelimesi ilk olarak İsviçreli simyacı Paracelsus tarafından 16. Yüzyılda kullanılmış, kısa zamanda diğer yazarlarca da benimsenmiştir. Gnomların çeşitli yazarlarca her seferinde yeniden yorumlanan özelliklerini kesin sınırlarıyla tanımlamak zor olsa da genellikle yeraltında yaşayan küçük insanımsı yaratıklar olarak tanımlanmışlardır.

Oku
Fransız Mitolojisi

Charlemagne (Fransız Mitolojisi)

CHARLEMAGNE MS 742-814. Frank ve Lombard kralı, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun kurucusu kabul edilmekte olup, tıpkı Kral Arthur gibi o da pek çok efsaneye konu edilmiştir.

Oku
Aucassin and Nicolette, Albert Pauphilet,hikaye, אוקסן וניקולט, Aucassin och Nicolette
Fransız Mitolojisi Halkbilim Mitoloji

Aucassin ve Nicolette (Fransız Mitolojisi)

Aucassin ve Nicolette 12-13. Yüzyıllar arasında yazıya geçirildiği sanılıp, 1752’de Ortaçağ uzmanı La Curne de Sainte-Pelaye tarafından keşfedilmiş, anonim bir gezgin şaire ait manzum destanın adıdır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!