Haiti Mitolojisi

Haiti Mitolojisi, Haiti Mitolojisi Sözlüğü

HAİTİ MİTOLOJİSİ Vudu, Karayiplere özgü Batı Afrika kökenli (Fon-Eve halkları) animist bir dinin adıdır. Batı Afrika’da (Benin) Vodun, Haiti ve Dominik’te Vudu adıyla bilinmektedir. Benin’de yaklaşık 7 milyon kişi Fon-Eve dilinde ‘ruh’ anlamına gelen Vodun dinine inanmaktadır.

Oku