Karadeniz Tarihi

Sozopol veya Sizebolu: Antheia, Apollonia Pontica

Sozopol (Bulgarca Созопол, Yunanca Σωζόπολις) veya Sizebolu (Antheia, Apollonia Pontica), Burgas’ın 35 km güneyinde Karadeniz kıyısında kurulmuş bir kent olup, kuzeyinde St. Ioannis, doğusunda St. Peter ve batısında St. Kirikos adaları ile çevrilidir. MÖ 7. Yüzyılda Miletliler tarafından kolonize edilen bir Trak yerleşimi olup, Antheia[1] adıyla kurulmuşsa da Apollo tapınağına atfen adı önce Apollonia[2] sonra Karadeniz kıyısında bulunmasına atfen Apollonia Pontica veya Apollonia Magna olarak değiştirilmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Devne: Marcianapolis, Peristhlava,Devnya

Devne ya da sonradan Bulgarlarca konulan adıyla Devnya’nın (Девня) yerinde bir zamanlar bulunan Marcianopolis[1], Kuzeydoğu Bulgaristan’da antik Odessus (Varna) kentinin 25 km batısında yer alan bir şehir olup, adını Roma imparatoru Trajan’ın kız kardeşi Ulpia Marciana’dan almış[2] Trajan’ın zaferle sonuçlanan 2. Dacia savaşının ardından MS 106’da kurulmuştur[3].

Oku
Karadeniz Tarihi

Yürükler, Yörükler: Rumeli Yörükleri

Yürükler veya Yörükler, tam veya yarı göçer yaşam tarzı sürdüren bir halkın adı olup, Anadolu ve Rumeli’de halen varlıklarını sürdüren, Köprülü ve Gökbilgin gibi pek çok Türk yazarın yanı sıra Batılı yazarlar tarafından genellikle Türkmenlerle özdeşleştirilen bir halkın adıdır[1].

Oku
Karadeniz Tarihi

Peçenekler

 Peçenekler, Kâşgarlı Mahmud’un (1008 – 1105) 1072-77 yılları arasında Bağdat’ta yazdığı Dîvânü Lugati’t-Türk adlı eserinde Beçenek kelimesi[1] 22 Oğuz kabilesinden birisi ve Rum diyarı civarında yaşayan bir halkın adı olarak geçmektedir[2].

Oku
Karadeniz Tarihi

Bulgaristan Tarihi: 1. ve 2. Bulgar Krallıkları

Makale: Özhan Öztürk İlk Bulgar Krallığı  Hunlarla birlikte MS 370’lerde Orta Asya’dan çıkan Bulgarlar MS 460’da Azak denizinin kuzeyine yerleşmiş, 480’da Bizans adına paralı asker olarak Ostrogotlar’a karşı savaşmış, MS 6. yüzyıldan itibaren Tuna havzasındaki Bizans yerleşimlerini yağmalamaya başlamışlardır. Bu dönemde Güney Slavları Bulgaristan’a yerleşirken ve yerli Trak kabilelerini de büyük ölçüde Slavlaştırmışlardır. 583 yılına gelindiğinde Slavlar tüm Balkan yarımadasına yayılmış hatta yarımadanın en ucunda bulunan Peloponnesos’ta bile 2 asır boyunca egemen olmuşlardır. Bulgarlar, 632’de Kubrat liderliğinde (605-642) Kuzey Karadeniz steplerinde Büyük Bulgar devletini kurmuşlarsa da bu devlet Hazarların baskısıyla…

Oku
Karadeniz Tarihi

Moesia: Antik Çağ’da Bulgaristan Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Moesia , Karadeniz’in batı sahilinde yer alan bir Roma eyaletinin adı olup, Hamur dağları ile Trakya’dan Obelisk ve Skordus dağları ile Makedonya’dan, Drinus ve Savus nehirleri ile Illyricum ile Pannonia’dan, kuzeyinde Tuna nehri ile Dacia’dan ayrılmakta, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti, Güney Sırbistan, Kuzey Bulgaristan, Güneydoğu Romanya, Güney Moldova ve Bucak bölgelerine denk gelen bir alanı kaplamaktaydı.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!