Karadeniz Tarihi

Mudanya Antik Çağ Tarihi: Apameia, Mirlea, Montaneia

Makale: Özhan Öztürk Apameia[1], Mirlea[2], Medania, Mutania veya Mudanya Bithynia’nın güneybatısında, Kius körfezinin güney kıyısında, Prousa’nın kuzeybatısında antik bir kentin adı olup, Kolophonlular tarafından kurulmuştur[3].

Oku
Karadeniz Tarihi

İznik Tarihi: Nikea, Antigoneia

Makale: Özhan Öztürk İznik veya eski adıyla Nikea[1], Bithynia’nın en önemli kentlerinden birisi olup, Askania veya Askanius gölü kenarında kurulmuş bir Bottiae kolonisidir. Mysialıların saldırılarına maruz kalan kent MÖ 316 yılında Antigonus tarafından restore ettirilmiş ve adı Antigoneia olarak değiştirilmiştir. Kısa bir süre sonra Lysimakhus, Antipater’ın kızı ve karısı olan Nikae’nin onuruna kentin adını tekrar Nikea yapmıştır[2].

Oku
Karadeniz Tarihi

Prousa: Bursa Antik Çağ Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Bursa’nın eski adı Prousa[1], antik kaynaklara göre MÖ 2. Yüzyılda Bithynia kralı I. Prusias döneminde kurulmuş olduğunu bildirmekteyse de Strabon’un “Kroesus’a karşı savaşan Prusias”, Bizanslı Stephanus’un ise “Kyrus’a karşı savaşan Prusias” tarafından kurulduğunu bildirmesi kentin kuruluşunu MÖ 6. yüzyıla indirmektedir.[2]

Oku
Karadeniz Tarihi

Gerede (Krateia, Flaviopolis) ve Gordium (Juliopolis) Tarihi, Bolu

Krateia, Flaviopolis, Gerede Ptolemaios’un[1] iki adını da andığı Bithynia’nın içlerinde Billaeus vadisinde yer alan Krateia[2] veya Flaviopolis kenti Roma imparatoru I. Theodosius’un 384’de Paphlagonia ve Bithynia’nın bazı kentlerini alarak kurduğu Honorias Eyaleti sınırları içerisinde kalmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Bolu Tarihi (Bithynium, Claudiopolis, Eski Hisar)

 Makale: Özhan Öztürk Bithynium[1], Bithynia’nın içlerinde Strabon’a göre Tin halkının yaşadığı, Plinius’a göre sığır beslemek uygun şartlara sahip, peyniriyle ünlü[2] antik bir kentin adı olup, imparator Tiberius döneminde Claudiopolis adını almıştır[3]. Buna karşın Pausanias, kentin yeni adını anmamış hatta olduğundan daha geride Sangarius nehri civarında konumlandırmıştır[4]. Arkeolojik bulgulardan Bithynium ve Claudopolis kentlerinin modern Bolu[5] kentinin çevresinde 3-4 km doğuda Eski Hisar ya da Hala Hisar adı verilen bölgede yer aldığı yer aldığı sanılmaktadır. 1854’de kente gelen Alman doğubilimci Andreas David Mordtmann (1811-1879) bu tepe üzerinde bir taş yapı kalıntısının Bithynium…

Oku
Karadeniz Tarihi

Akçakoca Tarihi (Dia, Diaspolis, Akçaşar)

Dia[1], Sangarius ile Heraklea nehirleri arasında bulunan Hypius nehrinden 60 stadia doğuda Karadeniz kıyısında bugünkü Akçakoca‘nın yerinde kurulmuş bir liman kentinin adıdır. Bizanslı Stephanus ile Ptolemy’nin[2] Dia’sı Marcian’ın[3] Diospolis adıyla verdiği kent ile aynı olmalıdır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!