Karadeniz Tarihi

Dobruca (Ripa Thraciae) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Dobruca (Dobroudja, Dobruja,Dobroudja, Dobruja, Добруджа, Dobrudža) Tuna nehrinin Silistre’nin kuzeyinde oluşturduğu dirsek ile Karadeniz arasında kalan ve Tuna deltasını da kapsayan tarihi bölgenin adı olup, günümüzde Bulgaristan ve Romanya devletleri arasında ikiye bölünmüş durumdadır[1].

Oku
Karadeniz ekoloji Karadeniz Tarihi

Karadeniz’de Petrol, doğalgaz ve Stratejik boru hatları

Makale: Özhan Öztürk Karadeniz ve Hazar çevresindeki petrol yataklarından ilk olarak Strabon bahsetmiş, Ortaçağ’da Azak Denizi civarındaki petrol sızıntıları Bizanslılar tarafından “Rum ateşi [1]” adıyla silah olarak kullanılmışsa da petrolün aydınlatma amaçlı ticari potansiyeli ancak 19. Yüzyılda anlaşılabilmiş, bu dönemde Romanya’da Ploeşti ve Azerbaycan’da Bakü civarındaki rezervler yabancı şirketlerin dikkatini çekmiştir.

Oku
İstanbul'un Semtleri Karadeniz Tarihi

Çatalca (Ergiske, Metrai, Hanice) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Çatalca’da yer alan Antik yerleşim Ergiske[1], Trak halkının topraklarında Doriskus yakınlarında bir Yunan kolonisinin adı olup, antik site İnceğiz Köyü yakınlarında bulunmakta, Erken Bizans Döneminde mezhep kavgalarından kaçanların İnceğiz köyündeki mağaralarında saklandıkları sanılmaktadır. 10. Yüzyılda hazırlanan Bizans sözlüğü Suda’da yerleşimin adının Poseidon’un su perisi Aba’dan oğlunun adına atfen Ergiskus olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

İnebolu (Abonuteikhos, Abana, İonopolis) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Abonuteikhos[1], Kastamonu ilinin Karadeniz sahilindeki ilçelerinden birisi olan Abana’nın bulunduğu mevkide kurulmuş bir antik kentin adıdır. MÖ 1. yüzyılda Amasyalı tarihçi Strabon Abonuteikhos’u Armene[2] ile birlikte Karadeniz kıyısında küçük bir kasaba olarak anmıştır.  Kastamonu Abana dışında Sivas ili, Güllüce köyünün eski adı da Abana’dır. 

Oku
Karadeniz Tarihi

Çankırı’nın Antik çağ Tarihi (Gangra, Germanikopolis)

 Kaynak: Özhan Öztürk Gangra[1], Olgassys (Ilgaz) Dağı eteklerinde, Halys Irmağı kolları üzerinde Pompeiopolis’e 35 mil mesafede kurulmuş bir kent olup, Galatia ile Karadeniz arasındaki ticaret yolu üzerinde konumlanmıştır. Son Paphlagonia kralları Morzeus ile halefi Deiotarus Philadelphus bölge MÖ 65’de Roma İmparatorluğu’nca ilhak edilip, Galatia eyaletinin bir parçası olana dek küçük bir kasaba ve kale olan bu yerleşimde ikamet etmişlerdir[2].

Oku
Karadeniz Tarihi

Arhavi (Arkhabis, Arhava, Laz), Artvin

Makale: Özhan Öztürk Kapisre deresinin batısındaki yamaçta kurulmuş olan tarihi Laz kenti Arhavi’nin adı Antik Çağ’da Athena ile Apsarus arasında yer alan bir köy olarak geçmektedir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Fındıklı (Byzerum, Viçe), Rize

Makale: Özhan Öztürk. Byzerler, Bekhiriler, Heptakometler, Mossynoekler adlarıyla bilinip, Antik Çağ’da Ordu ile Apsarus arasında yaşadıkları bilinen Doğu Karadeniz’in yerli halkının adını taşıyan en önemli toponimdir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Pazar (Athenae, Atina), Rize

Makale: Özhan Öztürk Athenae[1], Adienus nehrinin 180 stadia doğusunda, Apsarus’un 280 stadia batısında[2] antik bir kent ve limanın adı olup, Helenik dönemde ünlü bir tapınağa ev sahipliği yapmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Çayeli (Mapavri), Rize

Makale: Özhan Öztürk Rize’nin 29 km doğusunda yer alan Çayeli (eski adı Mapavri) kenti Büyükdere’nin getirdiği alüvyonların oluşturduğu dar bir alanda kurulmuştur. Mapavri kentinin hangi dönemde kimler tarafından kurulduğu bilinmemekle birlikte Yunan kolonisi olmayıp,  başlangıçta bir Kolh/Laz köyü ihtimali yüksektir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Ardeşen, Rize

Makale: Özhan Öztürk Kimler tarafından hangi dönemde kurulduğu bilinmeyen Ardeşen (Artaşeni, Artaşen) kentinde günümüzde Laz ve Hemşinli halkları birlikte yaşamaktadır. Kentin orijinal adı Artaşen[1] olup, Ermenice “verimli topraklara sahip köy[2]” anlamına gelmekteyse de aynı zamanda 19. yüzyılda kaydedilmiş bir söylencede Hemşin nehri yatağı yukarı havzası civarında bir kale inşa edip, kendi adını vermiş Hemşinli bir derebeyin adı olması yerleşimin adını bu kişiden de alma ihtimalini öne çıkarmaktadır[3].

Oku
Karadeniz Tarihi

Rize merkezi ilçe, köy ve mahallelerin eski ve yeni adları

Makale: Özhan Öztürk Rize ya da tarihi adlarıyla Rizounta[1]  veya Rhizus[2], Kalus nehrinin 120 stadia doğusunda, Askoros[3] deresinin 30 stadia batısında, Askoros ile 3 mil uzağındaki Priyos[4] burunları arasında Karadeniz’e dökülen Rhizius[5] deresi ağzına kurulmuş antik bir kentin adıdır. Prokopius döneminde önemi artmış[6], Justinian döneminde Pers sınırındaki diğer kentler gibi etrafı surlarla çevrilerek güçlendirmiştir[7]. Rizaion, Orta ve Geç Bizans dönemlerinde Karadeniz’in doğu sahilindeki son kale olma niteliğini taşımaktaydı. Prokopius’a göre bir Roma kenti olan Rize’nin ilerisinde Romalılar ile Lazlar arasında özgür insanların yaşadığı Athenae[8] adlı bir köy bulunmaktaydı.

Oku
Karadeniz Tarihi

Hopa, Artvin

Makale: Özhan Öztürk Hopa kenti, Hopa deresinin kuzeyinde kalan 10-15 m yüksekliğindeki yamaçlarda kurulmuş, sonraları kıyıda alüvyonların oluşturduğu dar düzlük üzerinde sahil karayolu boyunca gelişmiştir.[1]

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!