İstanbul kiliseleri

Vlaherna Kilisesi

Vlaherna Kilisesi veya Vlaherna Kilisesi, Ayvansaray semtinde yer alan Blaherna  ayazmasısının üzerine imparatoriçe Aelia Pulheria’nın Meryem Ana adına (Παναγία η Βλαχερνίτισσα) yaptırdığı Pulheria’nın 453’de ölümünden sonra eşi Marcian’ın tamamlattığı kilisenin adıdır.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Hasköy (Beyoğlu)

Hasköy, Beyoğlu ilçesine bağlı, Haliç kıyısında Fener ile Balat arasında yer alan bir semtin adıdır. Hasköy’ün bulunduğu bölgeden en azından MS 6. Yüzyıldan beri yerleşim olduğ bilinmekte olup bu dönemde yazlık evini buraya inşa eden Areovindou veya Aravindou (Αρεοβίνδου, Αραβίνδου) adlı bir soylunun adıyla anılmaktaydı.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Ortaköy

Makale: Özhan Öztürk Ortaköy, Boğaziçi’nin Rumeli yakasında kendi adını taşıyan bir dere boyunca kurulmuş bir semt olup, bağlı olduğu Beşiktaş ilçesine Çırağan, Kuruçeşme’ye ise Muallim naci caddesiyle bağlanmaktadır.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Notitia Urbis Constantinopolitanae (Konstantinopolis’in bölgeleri)

II. Theodosius döneminde (425-440) hazırlanan bir liste olup, Konstantinople kentindeki kamu binaları, anıtlar ve görevli memurlar hakkında bilgi vermektedir. Listeye göre kent 12’si sur içinde 2’si dışında 14 bölgeye ayrılmış olup, her birindeki forum, tiyatro, kilise, saray, hamam, havuz hatta evler kaydedilmiştir. Listenin sonunda her bölgede görevli memurlar yer almıştır. Notitia Urbis Constantinopolitanae, Latince olarak Otto Seeck tarafından Notitia Dignitatum’a ek olarak 1876’da basılmıştır

Oku
Olaylar

Nika İsyanı, 532

11-19 Ocak 532’de I. Justinian iktidarına karşı çıkan ayaklanmanın adı olup, Bizans başkenti alevler içinde kalırken binlerce kişinin ölümüne yol açmıştır. Nika İsyanı (Στάση του Νίκα) adını isyancıların söylediği nika “kazan, başar” anlamına gelen bir şarkıdan almıştır. Sekiz gün süren ayaklanmada imparator tam devrilmek üzereyken isyanı kanlı bir şekilde bastırmayı başarmıştır.

Oku
Anıtlar Bizans yapıları

Örme Sütun

Sultanahmet Meydanı’nın güney tarafında bulunan 32.51 m yüksekliğindeki dört köşeli sütun, merkezindeki demirin çevresine değişik ölçülerde yontulmuş 300 bin dörtgen taşlardan örülerek yapılmıştır.

Oku
Osmanlı yapıları

Rumeli Hisarı

Makale: Özhan Öztürk Rumeli Hisarı, Sarıyer ilçesinde İstanbul Boğazı’nın bulunduğu semte adını veren kale II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet ) tarafından İstanbul’un fethi öncesinde Karadeniz üzerinden gelen deniz trafiğini kontrol etmek amacıyla 1452’de Boğaz’ın en dar yeri (660 m) olan Anadolu hisarının tam karşısına inşa ettirilmiştir. Yapının yerinde Bizans döneminde Rumlar ve Cenevizliler tarafından zindan olarak kullanılan sonradan üzerine Manastır inşa edilen bir Roma kalesi bulunmaktaydı.

Oku
Samatya, Ψαμάθεια,
İstanbul'un Semtleri

Samatya (Fatih)

Samatya, Bizans döneminde Marmara Denizi kıyısındaki deniz surları üzerindeki Psamathia (Ψαμαθιά) kapısının adı zamanla çevresindeki semte de verilmiş olup, günümüzde Fatih ilçesine bağlı Samatya semti Kocamustafapaşa mahallesinin bir bölümünü de kapsamaktadır. Skarlatos Byzantius Psamathos veya Psamatheos kapısının Saray ile Heptapyrgion (Yedi Kule) arasındaki altıncı kapı olduğunu kaydetmiştir.

Oku
Köşk ve Kasırlar

Tokatlıyan Oteli (Trabya ve Beyoğlu)

TOKATLIYAN OTELİ BEYOĞLU Beyoğlu‘nda İstiklal Caddesi üzerinde Solakzade Sokağı ile Çiçek Pasajı arasında yeralan otel mimar Alexander Vallaury tarafından tasarlanmış, Kasım 1897 yılında faaliyete geçmiş olup, Pera Palas’ın ardından İstanbul’un ikinci büyük oteliydi.

Oku
Constantinople Turkey Military Calvary
Osmanlı yapıları

Selimiye Kışlası

Selimiye Kışlası, Üsküdar ilçesinde Harem sırtlarında yer alan büyük kışla Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı sarayın yerine 1794-99 yılında III. Selim tarafından önce ahşap olarak inşa edilmiştir. Bununla birlikte 1807 Kabakçı Mustafa ayaklanması sırasında kışla yayılınca II. Mahmud döneminde 1827-29 arasında Mimar Krikor Balyan’a bu sefer kagir olarak inşa ettirilmiştir. 3 bin pencereye sahip yapının Marmara cephesi 267 m yan cepheleri ise 200 m uzunluktadır.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Kuruçeşme (Beşiktaş)

Kuruçeşme, güneyde Ortaköy Defterdarburnu (Kleidion) ile kuzeyde Arnavutköy sahilinde Sarrafburnu arasında yer alan tarihi semtin adı olup, Antik Çağ’da sularının derinliği yüzünden “Bythias” (Βυθίας), sazlık sahili yüzünden “Kalamos” (Κάλαμος) olarak da isimlendirilmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!