Τάγμα των Βαράγγων, Варяжская стража, Varangian Guard,
Olaylar

Vareg Muhafızları, Varanglar, Varegler

Vareg Muhafızları, Varegler veya Varang Korumaları (Τάγμα των Βαράγγων) 10-14. Yüzyıllar arasında Bizans imparatorlarının kişisel korumalığını da yapan Germen (özellikle İskandinav) Anglo-Sakson ve Slav kökenli seçkin birliğin adıdır. 986’da Bulgar lideri Samuel’in Trajan Kapısı’nda ağır bir yenilgiye uğrattığı II. Basil, askeri hezimetin hemen ardından Anadolu’da pek çok askerce desteklenen Bardas Phokas isyanıyla başetmekte zorlanınca Kiev prensi Vladimir’den yardım istemiştir. Vladimir, Basil’in isyanı bastırmasına yardım için 6 bin Rus askerini Konstantinople’a göndermiş, onlarda 989’da imparatorun Khrysopolis ve Abydos zaferlerini kazanmasına yardım etmiştir.

Oku
Olaylar

6-7 Eylül Olayları: Neden, nasıl ve sonrası

6-7 Eylül Olayları, 6 Eylül 1955 akşamı İstanbul ve İzmir’de DP Hükümeti ile çeşitli devlet kurumları tarafından organize edildiği sanılan halk kitlelerinin Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve bomba atıldığına dair düzmece haberi bahane göstererek Rum ve diğer azınlıklara ait ev, işyeri ve dini yapıları iki gün boyunca talan etmesi suretiyle gelişen pogromun adı olup, İstanbul Rumlarınca “Eylül’de olanlar” anlamına gelen Septemvriana (Σεπτεμβριανά) adıyla anılmıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!