İstanbul'un Semtleri

Kurtuluş (Şişli)

Makale: Özhan Öztürk Kurtuluş, Haliç’in kuzey sahilinde Kasımpaşa’nın üstünde, Pangaltı’nın üzerinde bulunduğu tepeden güneye doğru inen dere yatağı üzerinde yer alan semtin tarihi adı Tatavla (Ταταύλα) olup, günümüzde büyük kısmı Şişli ilçesine, Aya Dimitri Kilisesi’nin de bulunduğu Son Durak’tan aşağısı ise Beyoğlu ilçesine bağlıdır.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Kumkapı

Kumkapı, Psamathia (Samatya) ile Vlanga semtleri arasında bulunan tarihi semt olup, günümüzde Fatih ilçe sınırları yer alıp, doğusunda Kadırga, kuzeyinde Gedikpaşa, batısında da Yenikapı ile çevrelenmiştir.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Edirnekapı (Fatih)

İstanbul’un altıncı ve yedinci tepeleri arasında en yüksek noktada konumlanan Edirnekapı semti adını II. Theodosius (408-450) zamanında inşa edilen surlar arasındaki kapıdan almaktadır.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Cibali

Cibali, Haliç’in batı kıyısında, Kasımpaşa’nın tam karşısında Unkapanı ile Eyüp arasında yer alan tarihi bir semt olup, adını Tüfekhane ve Aya kapıları arasındaki bulunan tarihi kapıdan almıştır. Söylenceye göre Osmanlı fethi sırasında Bursa Subaşısı Cebe Ali maiyetindekilerle birlikte kente bu mevkiden girince önceden ‘Porta eis Pegas’ (Πόρτα εις Πηγάς) olarak bilinen kapıya ve civarındaki semte onun adı verilmiştir. P. Gilles’in bildirdiği “Porta Jubalica” adı ise 18. yüzyıla dek semtte oturan ispanya kökenli Yahudilerin mirası olmalıdır.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Büyükdere (Sarıyer)

Büyükdere, İstanbul Boğazı‘nın Rumeli yakasında tarihi bir yerleşimin adı olup, kuzeyinde Sarıyer, güneyinde ise Çayırbaşı semtleri ile komşudur. Bizans döneminde “İyi tarla” anlamına gelen Kalo Agro (Καλό Αγρό) olarak bilinen köyün sahili derin üçgen formda bir körfez yaratıp Çayırbaşı’ndan denize dökülen Bakla Deresi’nden dolayı Büyük dere veya Rumca Vathyrryax olarak adlandırılmıştır.

Oku
İstanbul'un Semtleri Karadeniz Tarihi

İstanbul Boğazı coğrafyası

Makale: Özhan Öztürk İstanbul Boğazı ya da Boğaziçi, Antik Çağ’da Trak Boğazı (Yunanca: Βόσπορος Θρακικὸς, Latince Bosphorus Thracicus) ve Mysia Boğazı adlarıyla da bilinen İstanbul Boğazı o dönemden itibaren bilinen en dar doğal boğaz kabul edilmiştir. Uzunluğu 31.7 km bulan Boğaz en geniş yerinde 4.7 km en dar yeri olan Kandilli-Aşıyan arasında 0.698 km, Anadolu Hisarı (Antik Potamonion [Göksu Dere]) ve Rumeli Hisarları (antik Pyrrhias Kyon) arasında ise  0.750 km’dir. İstanbul Boğazı’nda derinlik 30-110 metre arasında değişmektedir.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Tarabya

Makale: Özhan Öztürk Tarabya, İstanbul Boğazı Avrupa yakasında, kuzeyde Kireçburnu ve Büyükdere güneyde ise Yeniköy arasında yer alan tarihi bir semt olup, günümüzde idari açıdan Sarıyer ilçesine bağlı bir mahalledir. Tarabya Mahallesi, güneyinde Yeniköy, kuzeyinde Kireçburnu ve Cumhuriyet Mahallesi, güneybatısında ise Ferahevler (Yavuz Sultan Selim) Mahallesi ile çevrilidir.

Oku
İstanbul'un Semtleri Liguria

Ceneviz kolonisi, Ceneviz Mahallesi (İstanbul)

Cenevizlilere ilk ticari imtiyaz I. Manuel Komnenos döneminde (1143-1180) 1155 yılında verilmiş olup, % 4 oranındaki kommerkion vergisini vermemeleri karşılığında bir saldırı durumunda Bizans savunmasına katılma sözü vererek, 1160’da Pisa ve Venediklilere komşu kendi mahallelerini (Ceneviz kolonisi, Ceneviz Mahallesi) oluşturmuşlardır. Bununla birlikte bu ilk yerleşimin ömrü kısa olmuş 1162’de Pisalılar saldırıp yağmalayınca Cenevizliler kenti terk etmek zorunda kalmışlardır.

Oku
Italian Trade league 1399 Venetiand and Genoese
İstanbul'un Semtleri Veneto

Venedik Kolonisi, Venedik Mahallesi (İstanbul)

Venedikli tüccarların Bizans başkentine yerleşmesi 9. Yüzyıl başlarında başlamış olup, ІІ. Basil (976-1025) ve VІІІ. Konstantine (1025-1028) döneminde verilen ayrıcalıklar (khrysobull) sayesinde güven içinde yaşadıkları Bizans başkentindeki faaliyetleri artmıştır.  I. Alexios Komnenos (1081-1118) döneminde 1082 yılında verilen imtiyaz belgesinde başkentte bir Venedik mahallesinin (Venedik kolonisi) varlığı açıkça görülmektedir.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Yedikule (Fatih)

Yedikule, Fatih ilçesine bağlı bir mahalle olup, Sirkeci-Florya sahil yolunun (Kennedy Caddesi) kıyısında yer almaktadır. Adını Haliç’in güneybatısındaki tarihi İstanbul surları üzerinde bulunan yedi kuleden almakta olup, Selanik kentinde akropolün kuzeydoğu köşesinde Türkçe ve Yunanca aynı ismi taşıyan bir semt daha bulunmaktaysa da İstanbul’dakine ithafen adlandırıldığı sanılmaktadır.

Oku
Yenimahalle, Σκληθρίνα 1880
İstanbul'un Semtleri

Yenimahalle (Sarıyer)

Yenimahalle, Yukarı Boğazıçi’nde Büyükdere ile Sarıyer arasında yer alan tarihi bir   Rum balıkçı köyünün adı olup, geçmişte Rumlarca Skletrina (Σκληθρίνα) olarak da adlandırılmaktaydı. Telli Tabya burnu (Şmilyon) üzerine kurulan yerleşimin adı Sarıyer yerleşimine ek ve sonradan kurulduğu için Yeni Mahalle olarak adlandırılmıştır.

Oku
Νεοχώρι
İstanbul'un Semtleri

Yeniköy (Sarıyer)

Yeniköy, İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında kuzeyinde İstinye ile güneyinde Tarabya arasında yer alan bir semtin adı olup günümüzde Sarıyer ilçesine bağlı bir mahalledir. Yeniköy’ün daha eski adlarının var olup olmadığı tartışma konusu olmuşsa bazı yazarlar fetih öncesinde Yunanca “yeni kent” anlamına gelen Neapolis adını taşıdığını ileri sürmüştür.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!