İstanbul'un Semtleri

Eğrikapı (Fatih)

Eğrikapı, İstanbul’un kara surlarında Blaherna (Tekfur) sarayı yanındaki kapılardan biri ve etrafındaki semte verilen isim olup, tarihi Ayvansaray mahallesinin sınırları içinde Fatih ve Eyüp ilçeleri arasında kalmaktadır.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Hasköy (Beyoğlu)

Hasköy, Beyoğlu ilçesine bağlı, Haliç kıyısında Fener ile Balat arasında yer alan bir semtin adıdır. Hasköy’ün bulunduğu bölgeden en azından MS 6. Yüzyıldan beri yerleşim olduğ bilinmekte olup bu dönemde yazlık evini buraya inşa eden Areovindou veya Aravindou (Αρεοβίνδου, Αραβίνδου) adlı bir soylunun adıyla anılmaktaydı.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Ortaköy

Makale: Özhan Öztürk Ortaköy, Boğaziçi’nin Rumeli yakasında kendi adını taşıyan bir dere boyunca kurulmuş bir semt olup, bağlı olduğu Beşiktaş ilçesine Çırağan, Kuruçeşme’ye ise Muallim naci caddesiyle bağlanmaktadır.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Notitia Urbis Constantinopolitanae (Konstantinopolis’in bölgeleri)

II. Theodosius döneminde (425-440) hazırlanan bir liste olup, Konstantinople kentindeki kamu binaları, anıtlar ve görevli memurlar hakkında bilgi vermektedir. Listeye göre kent 12’si sur içinde 2’si dışında 14 bölgeye ayrılmış olup, her birindeki forum, tiyatro, kilise, saray, hamam, havuz hatta evler kaydedilmiştir. Listenin sonunda her bölgede görevli memurlar yer almıştır. Notitia Urbis Constantinopolitanae, Latince olarak Otto Seeck tarafından Notitia Dignitatum’a ek olarak 1876’da basılmıştır

Oku
Samatya, Ψαμάθεια,
İstanbul'un Semtleri

Samatya (Fatih)

Samatya, Bizans döneminde Marmara Denizi kıyısındaki deniz surları üzerindeki Psamathia (Ψαμαθιά) kapısının adı zamanla çevresindeki semte de verilmiş olup, günümüzde Fatih ilçesine bağlı Samatya semti Kocamustafapaşa mahallesinin bir bölümünü de kapsamaktadır. Skarlatos Byzantius Psamathos veya Psamatheos kapısının Saray ile Heptapyrgion (Yedi Kule) arasındaki altıncı kapı olduğunu kaydetmiştir.

Oku
İstanbul'un Semtleri

Kuruçeşme (Beşiktaş)

Kuruçeşme, güneyde Ortaköy Defterdarburnu (Kleidion) ile kuzeyde Arnavutköy sahilinde Sarrafburnu arasında yer alan tarihi semtin adı olup, Antik Çağ’da sularının derinliği yüzünden “Bythias” (Βυθίας), sazlık sahili yüzünden “Kalamos” (Κάλαμος) olarak da isimlendirilmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!