bazilica
Bizans yapıları

İstanbul Sarnıçları: Konstantinopolis’in su depoları

Tarihi yarımada içerisindeki su kaynaklarının yetersizliği özellikle yaz kuraklığı ve kuşatma gibi durumlarda gerekli su ihtiyacı Antik Çağ’dan itibaren kent içerisinde çok sayıda su deposu inşa edilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Trakya ormanlarından taşınan su kent içerisindeki açık ve kapalı sarnıçlarda depolanmakta olup, ayrıca sivillere ait evlerde yüzlerce büyük su deposunun da varlığı düşünüldüğünde yıllık yaklaşık 1.000.000 m3 rezervuar hacmiyle Konstantinople antik dünyanın en büyük su stokuna sahipti. Kent içinde en 100 büyük sarnıcın varlığı bilinmekte olup, sadece Topkapı Sarayı’nın altında 40 kadar küçük su deposunun var olduğu düşünüldüğünde kentin kapasitesi hakkında…

Oku
byzantine walls sonstantinople
Bizans yapıları

İstanbul Surları, Konstantinopolis Savunma hattı

Byzantion şehri Byzas liderliğindeki Megaralı kolonistler tarafından MÖ 658’de kurulduğunda bugünkü Topkapı Sarayı’nın olduğu yerdeki küçük tepede akropolisi yer almaktaydı. 995 yılında hazırlanan Patria Konstantinopolis’te antik kent akropolisinin kuzeyinde başlayıp batıya doğru uzanan Eugenios kulesine, oradan güney ve batıya Strategion ile Akhilles hamamına güneyde khalkoprateia, Aya Sofya ve kuzeydoğuda Mangana’yadek uzanan küçük bir duvardan bahsedilmektedir.

Oku
Bizans yapıları İstanbul Cemaat ve Topluluklar

Konstantinopolis Aristokrasisi

Byzantium ve Konstantinapolis döneminde senatörler sınıfı Roma toplumunun en yüksek sınıfını oluşturmaktaydı. Konstantinople Senatosu ise Büyük Konstantine (324-337) ile birlikte yeni başkente taşınan illustres, spectabiles ve clarissimi gibi yüksek sınıflardan Romalı senatörlerden oluşmaktaydı.

Oku
Bizans yapıları İstanbul Cemaat ve Topluluklar

Konstantinopolis Ermenileri

Ermenilerin Bizans başkenti Konstantinopolis’teki varlığı özellikle Bizans-Pers savaşlarından etkilenen Ermenistan’dan yeni göçlerin yaşanmasıyla artmış, Ermenilerin kentin siyasi ve kültürül hayatındaki de aynı oranda artmıştır.

Oku
Bizans yapıları Olaylar

Konstantinopolis: Antik eserlerin başkente getirilmesi

Büyük Konstantine’in MS 4. yüzyılda kurduğu kentte 1204 yılında Latin istilasına uğrayıp yağmalanana dek Antik Çağ’a ait çok sayıda sanat eser kente getirilmiştir. Konstantin, Yeni Roma oalrak düşündüğü Konstantinople’e imparatorluğun diğer şehir ve tapınaklarından sanat eserleri taşıtmış, yüzlerce antik eserin transferi imparatorun halefleri tarafından Justinian dönemine dek yaklaşık 200 yıl kadar daha sürdürülmüştür.

Oku
Bizans yapıları Olaylar

Konstantinopolis: 1261 Latin İşgalinin Sona Ermesi

Nikea imparatoru VIII. Michael Palaiologos’un komutanı olan General Alexios Strategopoulos’un 1204’ten beri Latin işgalinde olan Konstantinople’a Jülyen Takvimine göre 24 Temmuz 1261’i 25 Temmuz’a bağlayan gece Pege Kapısından girerek kurtaması ile başlayan dönemde Palaiologos hanedanı büyük güç sahibi olmuştur. 

Oku
Bizans yapıları Olaylar

Konstantinopolis, 1204: İstanbul’da Haçlı yağması

 4. Haçlı Seferine katılanlar Müslümanlarla savaşmak ve Kudüs’te ki Kutsal Kabir Kilisesini kurtarmak yerine Nisan 1204’te Konstantinople’u işgal etmiş ve Bizans imparatorluğunun çökmesine yol açmışlardır.

Oku
Bizans yapıları Olaylar

Konstantinopolis: Bizans dönemi tarihi

İmparator I. Konstantin, Byzantium’u 324’de yeni başkent yapmaya karar vermiş, 328’de kararını ilan etmiş, şehri büyütmek ve savunmasını güçlendirmek amaçlı yoğun bir imar faaliyetinden sonra 330 yılında Konstantinopolis (Konstantin’in şehri) adını alan kent Roma imparatorluğu’nun yeni başkenti olmuştur (Bkz. Konstantinopolis, 11 Mayıs 330 Kuruluş).

Oku
Bizans yapıları Olaylar

Konstantinopolis’in Kuruluşu: 11 Mayıs 330

Roma’nın imparatorluğun merkezi ve devletin başkenti olduğu dönemde imparatorlar dış politikanın gidişatına göre veya süregelen savaşlar sebebiyle imparator uzun süre ikamet edeceği bir kente yerleşip ülkeyi oradan yönetebiliyordu. Diokletian Nikomedia’yı Galerius ise Selanik’i bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Karadeniz’in girişini kontrol eden son derece stratejik bir noktada yer alan Byzantium’un devraldığı miras ise bu türden geçici bir statü olmamış Konstantinopolis (Κωνσταντινούπολις) adıyla kurulan kent Roma’nın yeni başkenti yapılmıştır.

Oku
Bizans yapıları

Byzantium sikkeleri

Byzantium başlangıçta kendi ticaret güvenliğini sağlayabilmek için demir sikke basmışsa da bu durum uzun sürmemiştir. MÖ 4. Yüzyılda Pers para sistemine uygun bakır ve gümüş sikkeler basan kent 3. Yüzyıldan itibaren Rodos para sistemine geçmiştir. Klasik dönemde basılan tipik Byzantium sikkesi ön yüzünde yunus balığı üzerinde duran boğa arka yüzünde rüzgar değirmeni kanatlarıdır. Helenistik ve erken Roma dönemlerinde ise ön yüzde Demeter, Dionysos, Artemis gibi tanrıların portreleri arka yüzde ise kentin sembolü ay-yıldız ile kent adı ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ yazısı bulunmaktadır. İmparatorluk döneminde ise sikkelerin ön yüzlerinde imparatorlarının büstlerine yer verilirken birkaç…

Oku
Anıtlar Bizans yapıları Liguria

Galata kulesi, Christea Turris, Torre di Galata

Galata kulesi, Latince Christea Turris veya İtalyanca Torre di Galata, Galata semtinde, deniz seviyesinden 35 m yüksekliğindeki bir mevki de bulunup, 1204 Latin işgali sırasında tahrip edil Büyük Kule’nin yerine VI. İoannes Kantakuzenos ile V. İoannes Palaiologos arasındaki iktidar mücadelesini fırsat bilen Cenevizliler tarafından 1348-49 arasında inşa edilen yapı, İsa Kulesi (Christea Turris) olarak adlandırılmaktaydı.

Oku
Yedikule Fortress, Κωνσταντινούπολη 1887
Bizans yapıları

Yedikule Hisarı, Yedikule Zindanları

Yedikule Hisarı, İstanbul kara surlarının en önemli ve daha çok törenler için kullanılan giriş kapısı olan Altınkapı (Yaldızlı Kapı) arkasında söylenceye göre Bizans İmparatoru Zeno daha muhtemel olarak ise II. Theodosios (408-450) döneminde Bizans’a misafir gelen yabancı sarayların mensuplarını ağırlamak 413-439 arasında inşa edilen kaledir. II. Teodosios, Haliç dolaylarında bulunan surları, batıdan gelen düşman saldırılarını da önlemek için Marmara Denizi’ne dek uzatmıştır. Bu sırada I. Teodosius’un yaptırdığı eski zafer takı da giriş kapısı gibi iki yanından surlara bağlanmıştır. İmparator Altın Kapı’yı yaptırıken iki yanında birer kule yaptırmış sonradan kule sayısı…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!