Afrika Mitolojisi

Şango, Shango, Chango, Xango (Afrika Mitolojisi)

ŞANGO Afrika Mitolojisinde Yoruba halkının inanışında en önemli Orişa ve Yoruba halkının atası, Nijer nehri tanrıçası Oya ile Oşun nehri tanrıçası Oşun’un kocası olan gökyüzü ve şimşek tanrısıdır. Afrika’da Sango, Xango, Çango, Oba Koso (asılmayan kral), Latin Amerika’da Jakuta (taş atan), Haiti’de Nago Şango olarak da bilinen tanrının önemli hizmetkârları rüzgâr “Afefe” ile gökkuşağıOşun Mare” sembolleri koç ve şimşektir.

Yoruba tanrısı Şango

Ölümlü bir insan ve Oyo halkının üçüncü kralı olarak 7 yıl hüküm süren tarihi Şango zamanla tanrılaştırılmıştır. Ateş solumak ve şimşek göndermek gibi doğaüstü güçlere sahip kudretli bir kral olan Şango yerine göz diken iki hasmını göğüs göğse mücadele de öldürmüşse de yaptığı düello cinayet olarak görülmüş, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kabileden uzaklaştırılmıştır. Koso civarında bir bölgeye yerleşen Şango’nun kampı şiddetli bir fırtınada tahrip olup ailesi ölünce adam kederinden kendini bir ağaca asmıştır. Kaderi düşmanlarının alay konusu olan Şango’nun dost ve izleyicileri ölü krallarına tapınmaya başlamış ve ona kendisine saygısızlık edenleri cezalandırması için dua etmişlerdir. Bir süre sonra Şango’nun hasımlarının evleri yanmaya başlayınca tanrılaştırılan kral onuruna Koso’da bir tapınak inşa edilmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016