İstanbul Cemaat ve Topluluklar

Özbekler Tekkesi, Üsküdar

Özbekler Tekkesi, Üsküdar’da Hacı Hesna Hatun Mahallesi, Servili Köşk Sokağı üzerinde bulunan tekke 1752-1753 yıllarında Maraş Valisi Abdullah Paşa tarafından İstanbul’a gelen Nakşibendi Tarikatı üyelerinin ağırlanması için Buhara bölgesinden gelen şeyhler kurdurulmuştur.

Özbekler Tekkesi Tarihi

Başlangıçta küçük bir yapı olan yapı zamanla gerçekleşen eklemelerle, derviş hücreleri, kadınlar kısmı, erkekler kısmı, mutfak, mescid, tevhidhane, bahçe ve mezarlıktan oluşan tam teşekküllü bir tarikat tesisi haline gelmiştir. Asırlar boyunca Orta Asya’dan İstanbul’a gelen seyyah-dervişlere barınak olan Özbekler Tekkesi 18. yüzyılda Nakşibendi şeyhlerinden Buharalı Seyid Hacı Abdullah Efendi döneminde en parlak günlerini yaşamış olup, Sultan Abdülmecid devrindeki tamirat sayesinde ise bugünkü ihtişamına kavuşmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rumeli muhacirlerinin bir bölümü burada ağırlanmıştır. Özbekler Tekkesinin son şeyhi Necmettin Efendi Mütareke döneminde Anadolu’da yürütülen Kurtuluş Savaşına önemli ölçüde destek vermiş olup, İngiliz işgal karargahının benzeri yerleri basıp dağıttığı dönemde İstanbul’dan Anadolu’ya silah kaçırılması ve gönüllülerin Anadolu’ya kaçmasında Anadolu’ya geçirildiği önemli bir rol üstlenmiştir. 1944 yılında restore edilmesine karşın bugün faal olmayan tekke son olarak Amerika’da yaşayan işadamı Ahmet Ertegün’ün babası, annesi ve ağabeyi gibi buradaki aile kabristanına defnedilmesiyle gündeme gelmiştir.