Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Nike (Yunan Mitolojisi), Victoria (Roma Mitolojisi)

Nike (Νίκη) Yunan Mitolojisinde dalgalanan bir elbise giymiş, kanatlı, çelenk veya sopa taşıyan genç bir kız formunda tasvir edilen zafer tanrıçasının adı olup, Roma mitolojisindeki karşılığı Victoria’dır.

Nike kabartması Ephesus, Türkiye

Çok hızlı koşma ve uçma yeteneğine sahip, güzel bir kadın olan Nike, titan Pallas ile

Nike (Yunan Mitolojisi)

Styx’in kızı, Kratos (dayanıklılık), Bia (güç) ve Zelus’un (rekabet) kardeşidir. Olympos tanrılarından önceki kuşaktan olan Nike geç dönem söylencelerinde Pallas Athena’nın değişmez arkadaşı olarak tanımlanmaktadır (Hes. Theog. 382, Apollod. i. 2. 2). Oysa Nike ve çocuklarının hepsi, Zeus‘un eşleridir. Nike, Atina’da yalnızca tanrıça Athena’nın sıfatlarından birisi olmasına karşın, zamanla zaferin kişileştirilmiş formu olarak ortaya çıkmış, Romalılar San Teodoro tepesine yakın bir yere Zafer Yokuşu (Clivius Victoriae) kenarına tapınağını dikmişlerdir. En ünlü Nike heykeli ise 1863 yılında Semadirek adasındaki (Samothraki) tapınak kompleksinde bulunup, MÖ 3. Yüzyıla tarihlenen, 1884 yılından beri de başsız ve kolsuz bir biçimde Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilen heykeldir.

Victoria 

Victoria, Roma Mitolojisinde zaferin bir tanrıça gibi tapınılan kişileştirilmiş formu

Victoria (Roma Mitolojisi)

olup, Bellona ile ilişkilendirilmekte ve Yunan mitolojisindeki Nike ile özdeşleştirilmekteydi. Tanrıça tıpkı Ceres, Diana, Nike, Minerva ve Bellona gibi Sabin tarım tanrıçası Vacuna’dan ve izler taşımaktaydı. Roma’da Palatine tepesinde bir tapınağı bulunan tanrıça mücevher, heykel, sikke ve diğer sanat yapıtlarında elinde defneyapraklarından yapılmış bir taç taşıyan kanatlı ve güzel bir kadın olarak tasvir edilmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016