Ortadoğu Mitolojisi

Nergal, Nirgal, Nirgali (Yakındoğu Mitolojisi)

Nergal, Nirgal, Nirgali, Babil halkının inanışında karısı Ereşkigal ile birlikte ölüler dünyasını yöneten tanrının adı olup, insanlara salgın hastalık, yıkım ve savaş getirmekteydi.

Nergal ile Ereşkigal adlı Babil efsanesinde Nergal yeraltı dünyasının kralı olarak bahsi geçmektedir. Söylenceye göre Nergal tarafından hakarete uğrayan Ereşkigal Nergal’ı ölümle tehdit etmiştir. Babası Ea ve 7 tanrı tarafından korunan Nergal Yeraltı dünyasına inen Nergal’ı babası kendine ikram edilenleri kabul etmemesi ve Ereşkigal çıplak banyo yaparken görürse cinsel istek duymaması yönünde uyarmıştır. Nergal gerçekten de ikramları geri çevirmeyi başarmışsa da Ereşkigal’ın çekiciliğine karşı koyamamış ve tanrıça ile 6 gün boyunca sevişmiştir. Yedinci gün yeryüzüne çıkmak için izin isteyen Nergal’e tanrıça izin vermemişse de tanrı iki dünya arasındaki kapıyı bekleyen bekçiyi kandırarak yeryüzüne kaçmayı başarmıştır. Ea, Ereşkigal’ın oğlunun peşine düştüğünü görünce Nergal’i topal ve çirkin bir adam kılığına sokarak gizlemiştir. Üzüntüyle geri dönen Ereşkigal yardımcısı Namtar’ı gökyüzüne elçi olarak göndererek bekâretini verdiği Nergal’i koca olarak istediğini isteği kabul edilmezse Yeraltı dünyasının kapılarını açarak ölüleri yeryüzüne göndereceği tehdidinde bulunmuştur. Çaresiz kalan Nergal yeraltı dünyasına inerek Ereşkigal’a sarılmış çift 7 gün 7 gece seviştikten sonra Nergal Yeraltı dünyasının kralı ve Ereşkigal’in kocası olmuştur. Avcılığın koruyucusu kabul edilip, kutsal kenti Kutha olan Nergal Babil sanatında taç giymiş olarak 14 hizmetçisiyle birlikte tasvir edilmekteydi.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016